Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (162 SE) muudetakse ravikindlustuse seadust, et tagada nakkushaiguse kahtluse korral inimestele haigushüvitis alates esimesest päevast.

Seletuskirjas märgitakse, et hetkel kehtiv ravikindlustuse seadus ei võimalda maksta haigushüvitist nakkushaiguse kahtluse korral kodus viibimise eest. Kehtiv seadus sätestab, et esimese kolme haiguspäeva eest haigushüvitist ei maksta, neljandast kuni kaheksanda päevani maksab hüvitise tööandja 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust ja alates üheksandast päevast maksab haigushüvitist Haigekassa töötaja päevatulu alusel eelnenud kalendriaasta keskmisest 70 protsenti.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni algatatud Kaitseväe korralduse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõuga (152 SE) muudetakse Kaitseväe korralduse seadust (KKS), et kehtestada isiku varjatud jälgimisest teavitamata jätmise põhjendatuse põhiseaduspärane regulatsioon. Eelnõus lähtutakse asjaolust, et mida intensiivsem on isikuandmete varjatud töötlemise toiminguga isiku põhiõigustesse sekkumine, seda konkreetsemad ja tõhusamad peavad olema menetluslikud garantiid, mis tagavad teavitamiskohustuse täitmise.

Eelnõu näeb ette Kaitseväe taustakontrolli õiguste laiendamist ulatuses, mis tagaks kontrolli sisulise eesmärgi täitmise ehk veendumuse isiku sobivuse kohta teenida või töötada Kaitseväes või asuda koostööle Kaitseväega. Kavandatavate muudatuste kohaselt saab Kaitsevägi taustakontrolliks vajaliku teabe hankimiseks teha toiminguid senisest nn registrikontrollist suuremas ulatuses. Kaitseväel võimaldatakse taustakontrolli raames hinnatavate asjaolude tarvis teabe kogumisel kasutada konspiratsioonivõtteid tagamaks teabe kogumise fakti varjatus. Eelnõuga täiendatakse Õiguskantsleri seadust, mille kohaselt teostab õiguskantsler vähemalt iga kahe aasta tagant järelevalvet KKS-i alusel isiku toimingust teavitamata jätmise põhjendatuse üle.

Riigikohus tunnistas Riigikogus 29. mail 2019 vastu võetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 13: riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja sellega seotud keskkonnaministri vastutusvaldkonna eelnõudest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; arvamuse andmine rahanduskomisjonile ja õiguskomisjonile riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõuga (169 SE) keskkonnatasude seaduse muutmise kohta ning abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõuga (170 SE) looduskaitseseaduse, veeseaduse ja kemikaaliseaduse muutmise kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 12 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõuga (169 SE) käibemaksuseaduses kavandatud muudatuste kohta ning loovisikute ja loomeliitude seaduses kavandatud muudatuste kohta ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; arvamuse andmine õiguskomisjonile abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõuga (170 SE) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kavandatud muudatuste kohta;

majanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kohta, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja sellega seotud majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna eelnõudest ning ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; SA KredExi kriisimeetmetest ja nende rakendamisest, kutsutud KredExi juhataja Lehar Kütt;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine õiguskomisjonile abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ eelnõu (170 SE) põhiseaduskomisjoni valdkonda kuuluvate muudatuste kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11: riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (171 SE) ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohade Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi kohta (COM(2020)21; COM(2020)22; COM(2020)23); arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE) kohta;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE) sotsiaalvaldkonna seadustest ning abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE) sotsiaalvaldkonna seadustest, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside