Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE) muudab ehitamiseks mõeldud kinnisasja käibemaksuga maksustamise regulatsiooni. Regulatsiooni muudatus puudutab käibemaksukohustuslasi, ehk eelkõige ettevõtete vahelist maatükkide müüki.

Kehtiva korra kohaselt ehitamiseks mõeldud kinnisasja müüki käibemaksuga ei maksustata, välja arvatud juhud, mis seaduses eraldi nimetatud. Muuhulgas on seaduses eraldi nimetatud, et maksustada tuleb ehitiseta, see tähendab ilma hooneta ja rajatiseta, maatüki müüki, millele detailplaneeringuga on antud ehitusõigus.

Eelnõuga muudetakse maksustamisele kuuluva maatüki mõistet ning tuuakse sisse ehitusmaa mõiste. Ehitusmaa mõiste puudutab hooneteta maatükki. Seletuskirjas märgitakse, et kui kehtiva korra kohaselt müüakse maatükki, millel on rajatis, näiteks elektripost, siis selle müüki ei maksustata, välja arvatud juhul, kui ettevõtja soovib seda maksustada ning teavitab sellest maksuhaldurit. Tulevikus tuleb rajatisega maatüki müüki maksustada igal juhul.

Laieneb ka mõiste, milline on see maatükk, mis on kavandatud ehitamiseks. Täna on see detailplaneeringuga määratud maa-ala, millele on antud ehitusõigus. Nimetatud mõiste katab küll enamuse neid maatükke, millel tulevikus hakatakse ehitama, kuid ei kata kõiki. Seetõttu lisatakse juurde, et ehitusmaana käsitatakse ka hoonestamata maatükke, mis on projekteerimistingimuste, riigi eriplaneeringu või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohaselt ehitamiseks kavandatud või mille kohta on esitatud ehitusteatis või mille sihtotstarve on elamumaa või ärimaa.

Lisaks kavandatakse pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade loetelust välja arvata profiilpleki, ventilatsiooni-, aspiratsiooni-, suitsu- ja vihmaveetorud. Muudatusettepaneku tegid ettevõtjad ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit. Pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirjast arvati välja need tooted, kuna nende osas maksuhalduri ja ettevõtjate andmetel ei ole täheldatud varem maksupettusi. Täna kuuluvad pöördmaksustamisele nt väärismetallid, teatud metalltooted ja metallijäätmed. Pöördmaksustamisel tekib käibemaksu tasumise kohustus müüja asemel ostjal.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE) kohaselt on pensionide väljamaksed endiselt maksustatav tulu, kuid ei lähe arvesse maksuvaba tulu vähendamisel.

Tulumaksuseaduse paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4. Täienduse tulemusena töötava pensionäri pensioni, sealhulgas vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni, ei käsitata tuluna maksuvaba tulu suuruse määratlemisel. II sambast ja III sambast tehtavad väljamaksed on endiselt maksustatav tulu, kuid teda ei käsitata sellena üksnes tulumaksuseaduse § 23 tähenduses, maksuvaba tulu suuruse määratlemisel. See välistab juba maksustatud summa teistkordse arvamise tulumaksubaasi hulka. Viide tulumaksuseaduse §-le 41 on selgitav ja rõhutab kehtiva praktika jätkumist – ühekordse väljamakse summalt peetakse tulumaks kinni.

Kell 14 – komisjonide istungid

maaelukomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel“, kutsutud Riigikontrolli, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; OECD Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsi eeltutvustus, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 13.30: riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanekust seadustada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses Eakate Nõukogu, kutsutud Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ja Riigikogu Kantselei esindaja; Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindaja;

rahanduskomisjoni väljasõiduistung – Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest; ülevaade aruandest Eesti osalemine Euroopa stabiilsusmehhanismis (Rahandusministeerium);

riigikaitsekomisjonis – 2017. aasta detsembris toimunud Kaitseväe välkõppekogunemisest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; raporti „Naised Eesti Kaitseväes: motivatsioon, suhtumine, kogemus ja väljakutsed“ tutvustus, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest töö, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas“ arutelu, kutsutud Riigikontrolli ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 11.05 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Koeru Keskkooli ja annab projekti „Õpime professionaalidelt“ raames kaks tundi (Paide tee 16, Koeru).

Välislähetused

4. – 11. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitsekomitee visiidil Ameerika Ühendriikidesse.

6. – 7. veebruar
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Varssavis Poola Seimi liikmete ja meedia esindajatega, kohtumiste keskne teema on Euroopa Komisjoni otsus rakendada seoses Poola kohtureformiga riigi vastu Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 meetmeid.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside