Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Rahapesu tõkestamise probleem“ arutelu. Ettekande teevad õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (732 OE) näeb ette nimetada probleemkomisjoni liikmeks Maire Aunaste asemele Helir-Valdor Seeder.

Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) näeb ette muuta toetusraha tagasinõudmisel rakendatava viivise arvestamine paindlikuks ning toetuse saaja õigusi arvestavaks. Eelnõu kohaselt ei kohaldata enam viivist nimetatud seaduse alusel antud toetusraha tagasinõudmise ajatamisel. Teise olulise muudatusena täiendatakse seadusi eraõiguse kohtupraktikas juurdunud põhimõttega, mille kohaselt viivist ei arvestata põhivõlgnevust ületavas osas.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE) näeb ette seada valitsuse liikmete ülempiiriks 12 liiget. Seletuskirjas märgitakse, et ühe ministeeriumi dubleerivad ministri ametid tuleb taasliita. See puudutab majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal- ja rahandusministeeriumi valdkondi. Samuti soovitatakse liita keskkonna- ja maaeluministeeriumid. Ehk optimaalne valitsuse suurus võiks olla 11-12 liiget, mis arvestab Eesti vähenevat elanikkonda ja tööjõupuudust erasektoris.

Eesti Vabaerakonna algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (669 SE) soovitakse vähendada Riigikogu liikmete mandaadist vabatahtliku loobumise kompensatsiooni kolme kuu ametipalgalt ühe kuu palgale, mida makstakse juhul kui saadik on töötanud Riigikogus vähemalt kaks aastat.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE), kutsutud avaliku pöördumise autor Aldo Tamm, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse Nõukogu, Tartu Ülikooli, Ehitusettevõtjate Liidu, Omanike Keskliidu, Linnade ja Valdade Liidu, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja, Rebala muinsuskaitseala ja Hinni talu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – ülevaade rändlindude poolt põllumajandusele tekitatava kahju vähendamise meetmetest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis Õiguskantsleri märgukirjast seoses lennundusjulgestustöötaja keskhariduse nõudega (LennS § 4618 lg 3 p 5); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta – COM(2018) 336;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse täiendamise seadus (648 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE);

riigikaitsekomisjonis – strateegilise kauba komisjoni tööst, kutsutud komisjoni liige esimehe ülesannetes Mait Martinson;

sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 9. novembri kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist;

õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud riigikaitsekomisjoni ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet võõrustab Kuressaare Gümnaasiumi õpilasi.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Tööinspektsiooni konverentsi „Hea töökeskkond uueneval tööturul“ vestlusringis (Nordic Hotel Forum, Viru Väljak 3).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor astub Postimehe klubiõhtul Trehvunks üles teise pensionisamba teemalise lühiloenguga.

Välislähetused

5. – 7. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Mart Nutt, Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Berliinis Saksamaal.

6. – 8. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling osaleb Web Summitil Lissabonis Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside