Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi menetleb Riigikogu kahte eelnõu, mis on esimesel lugemisel.

1. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (588 SE). Eelnõu eesmärgiks on võimaldada nendel isikutel, kes omavad lisaks Eesti kodakondsusele ka muu riigi kodakondsust, säilitada Eesti kodakondsus. Seda tingimusel kui muu riigi kodakondsusest loobumine on võimatu, ohtlik või ebamõistlikult keeruline. Eelnõu ei muuda Eesti kodakondsuspoliitika põhimõtteid.

2. Esimesel lugemisel on Andres Herkeli ja Juku-Kalle Raidi algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE). Valimisseaduste muutmise seaduse eesmärk on lubada erakondade valimisliitude moodustamist nii kohaliku omavalitsuse volikogu kui ka Riigikogu valimistel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 12: järelevalve pakendiseaduse ja pakendiaktsiisiseaduse täitmise üle, kutsutud maksu- ja tolliameti, keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – alaealiste töötamise regulatsioonide arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti noorteühenduste liidu, Eesti õpilasesinduste liidu, tööinspektsiooni, Eesti lastevanemate liidu, Lastekaitse liidu, Eesti kaubandus-tööstuskoja ja SA Õpilasmalev esindajad (ruum L333);

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsminister Andres Anvelt ja riigisekretär Heiki Loot; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE), kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu ning justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei esindajad; Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE);

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Panga esindajatega (Eesti Panga hoone), ülevaade majanduste olukorrast; kell 15: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (644 SE) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (643 SE) arutelu, kutsutud ettevõtlusorganisatsioonide esindajad (Komandandi maja);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: EL-i määruse eelnõu, mis käsitleb tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta, Euroopa sotsiaalõiguste komitee 2013. aasta järeldused; ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE);

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb transpordi- ja teetöötajate ametiühingu üldkoosolekul.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Piiri lasteaia inimestega ja Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi õpilastega (kell 15).

Kell 13 – Toompea lossi lõunatiiva 3. korrusel avatakse 52 Tallinna kooliõpilase kunstinäitus „Koolilapse hingelend“. Näitusel on eksponeeritud ligi 90 maali ja joonistust, mis valmisid rahvusvahelise lastele ja noortele suunatud Nordplus projekti “Kunstiteraapia – unikaalne allikas arenguks“ raames.

Välislähetused

5. – 11. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maimu Berg, Juhan Parts ja Imre Sooäär on väliskomisjoni töövisiidil Hiina Rahvavabariigis.

Tagasiside