Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE) eesmärk on kiireloomulise vajaduse tõttu täiendada lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumistulu kasutamise korda ning lisada seadusesse säte, et kliimamuutuste leevendamiseks loodud kauplemisskeemide alusel antud toetuse tagasinõudmise otsus on täitedokument. Eelnõu täpsustab enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda ning lisab sätte, mille kohaselt võib vahendite kasutaja lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite kasutamiseks sõlmida halduslepingu. Eelnõuga lisatakse ka säte, mille kohaselt loetakse AÕKSi ja välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) alusel erinevate kauplemissüsteemide alusel saadud vahenditest antud toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamisel tehtud toetuse tagasinõudmise otsus täitedokumendiks täitemenetluse seadustiku tähenduses. Eelnõuga täpsustatakse enampakkumisel saadud tulu kasutamise korda, sest alates 1. jaanuarist 2017. a jõustuv AÕKS ei võimalda hetkel kõiki riigi eelarvestrateegias ette nähtud meetmeid ellu viia ja seega enampakkumisel saadud tulu kasutada. Kavandatav täpsustus ning halduslepingute sõlmimise võimalus tagab enampakkumistulu kasutamise.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE) näeb ette anda Riigikogule sisuline kaasarääkimise võimalus eelarvestrateegia vastuvõtmisel, mis sisaldab õigust eelarvestrateegiat vajadusel muuta ja täiendada.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE) eesmärk on tagada, et olulise avaliku huvi ilmnemisel eraomandile seatavad olulised piirangud kompenseeritakse. Püüdleme selle poole, et üldiste huvide ja üksikisiku õiguste vahel oleks õiglane tasakaal. Üksikisiku omandipõhiõiguse riivamisel suuremas ulatuses, kui seda õigustab talumiskohutus üldistes huvides, tuleb omandipõhiõiguse riive talumise eest maksta õiglast hüvitist. Eelnõus esitatud muudatused on suunatud sellele, et eramaid ei saaks täiendavalt kaitse alla võtta seni, kuni oluliste piirangute eest riigi poolt pakutav kompensatsioon on tõepoolest tõhus. Sätestatakse, et eramaid saaks edaspidi kaitse alla võtta ainult siis, kui eramaade riigile omandamiseks esitatud avalduste järjekorras on vähem kui 50 kinnistut. Selline lahendus ei muuda seaduses juba sätestatud loodusobjekti kaitse alla võtmise protseduure ega muuda ka eraomandile seatavate oluliste piirangute hüvitamise põhimõtteid. Seadusega lisatakse ainult regulatsioon puhuks, kui senise regulatsiooni rakendamine ei ole tõhus. Riigimaadel jätkub loodusväärtuste kaitse alla võtmine samamoodi kui varem.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis kell 12: keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; kell 14: arutelu linnujahi korraldamise ja šaakali leviku tõkestamise teemal, kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Ornitoloogia Ühingu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Lambakasvatajate Ühistu, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; rahvusringhäälingu nõukogu liikmete muutmise eelnõu arutelu;

maaelukomisjonis – maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt SKAIS2, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa esindajad; Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi ja Eesti Artroplastika Seltsi pöördumine, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja pöördujate esindajad; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Shanghai Komitee delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Kaitseliidu Toompea malevkonna uusi liikmeid (Valge saal).

Välislähetused

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Siim Kiisler osaleb Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kongressil Essenis, Saksamaal.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Politico iga-aastaasel tänuüritusel Brüsselis, Belgias.

6. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osalevad kolme Balti riigi ühiskohtumistel Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

6. – 10. detsember
Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb 5. parlamentääride julgeolekufoorumil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside