Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (326 SE) viiakse Eesti õigus kooskõlla direktiividega kindlustus- ja edasikindlustustegevuse, samuti finantsinstrumentide turgude ning finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades.

Valitsuse algatatud korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõuga (323 SE) sätestatakse huvide deklaratsiooni esitamise kohustus ministri poliitilistele nõunikele ja ministeeriumide asekantsleritele ning piiratakse julgeolekuasutuse juhi huvide deklaratsiooni avalikustamist.

Huvide deklaratsiooni esitajate ringi laiendamise kohustus tuleneb Euroopa Nõukogu korruptsioonivastaselt ühenduselt GRECO.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Sotsiaaldemokratliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (317 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek koostada käesoleva aasta 1. oktoobriks analüüs ja esitada selle põhjal Riigikogule ettepanekud raha mõju ja raiskamise vähendamiseks, sealhulgas ülempiiri seadmiseks valimiskuludele ja valimisreklaami mahule, Euroopa Parlamendi valmistel, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, Riigikogu valimistel ning rahvahääletusel.

Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Eelnõuga ajakohastatakse sätteid, et tagada Euroopa Liidu õiguse rakendamine. Euroopa Komisjon on kehtestanud uued Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (EL HKS) rakendavad määrused. Samuti on EL andnud rakendusmääruse moderniseerimisfondi kohta. Nende eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid. Määrustes on sätestatud ELi HKSi toimimise üksikasjad neljandaks kauplemisperioodiks aastatel 2021–2030.

Eelnõu kohaselt muudetakse paindlikumaks tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine käitlejate jaoks. See vähendab halduskoormust, kuna käitajatel on võimalik aruannet, mille põhjal ühikuid kohandatakse, esitada koos heitkoguse aruandega 25. märtsiks. Ühikute jooksev kohandamine igal aastal tagab õiglasema ühikute eraldamise.

Eelnõuga määratakse edaspidi moderniseerimisfondi vahendite kasutamise jaotus ja vahendite kasutamise eest vastutavad ministrid riigi eelarvestrateegias. Eelarvestrateegias otsustatud meetmetega on võimalik suunata moderniseerimisfondi vahendid riigile olulistesse valdkondadesse, et saavutada kliima- ja energiapoliitika eesmärke. Samuti võimaldab see luua igale meetmele ühtsed alused kõikidele taotlejatele konkreetsesse valdkonda investeerimiseks. Erinevate meetmete kaudu on võimalik toetada taastuvenergia, energiatõhususe, energia salvestamise, energiavõrkude moderniseerimise projektide elluviimist, samuti vähese CO2-heitega majandusele õiglast üleminekut piirkondades, mis tuginevad suure CO2-heitega majandusele, näiteks Ida-Virumaal. Samuti on võimalik toetada moderniseerimisfondi vahenditest erinevate meetmetega energiatõhususe arendamist transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.

Jagatud kohustuse määruse alusel on Eestil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise sihttasemed aastateks 2021–2030 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites. Eesmärkide täitmise tagamiseks on liikmesriikidel lubatud määruse alusel loodud heitkoguse ühikutega omavahel kaubelda. Seega sätestatakse jagatud kohustuse määruse sektorites heitkoguse ühikutega kauplemise põhimõtted ning kauplemise korraldamise, müügi- ja ostulepingute, kauplemisest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord ning taotleja kohustused.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja huvigruppide esindajad; loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); riiklikult tähtsatest kultuuriehitistest, kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kultuurkapitali esindajad; loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – Maaeluministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, Maaeluministeeriumi valitsemisala 2021. aasta lisaeelarve tutvustus (eelnõu 357 SE), ELi ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavast aastateks 2021–2027, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisel videoistungil – Rahandusministeeriumi 2021. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – erakonnaseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (321 SE), kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ning Justiitsministeeriumi ja algatajate esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 15.30: riigikaitse arengukava 2021–2030 eelnõu, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju“, kutsutud Välisministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning pöördumise algatajate esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson;

õiguskomisjoni videoistungil – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Riigikogu liikmed saavad esimese vaktsiinidoosi (Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas osaleb videosilla vahendusel rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Euroopa tuleviku konverentsi teemal.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

 
Tagasiside