Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi saavad Riigikogu liikmed ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekandja peaminister Andrus Ansip, ettekandja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Esimesel lugemisel on viis eelnõu.

1. Esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (510 OE). Eelnõu näeb ette, et seoses nõukogu liikme Mart Laari volituste lõppemisega alates 13. juunist 2013 nimetatakse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Reet Roos. Roosi kandidatuuri esitas Riigikogu majanduskomisjon 14. oktoobril. Arengufondi nõukokku kuulub kaks Riigikogu liiget, üheks neist on majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas.

2. Esimesel lugemisel on Riigikogu liikme Tõnis Paltsi 19. juunil algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), mille mõtteks on teatud suurusest alates tuulegeneraatorite paigaldamise keelamine Saaremaal, Hiiumaal, Vormsil, Muhul. Algataja põhjendab, et Lääne-Eesti saartel on kõige tähtsamaks jätkusuutlikuks majandusharuks turism, suvekodude teenindamise ja ehitamisega seotud tegevused, mille arengut mõjutab otseselt suurte tuulegeneraatorite paigaldamine. Keskkonnakomisjon on teinud ettepaneku esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 19. november.

3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. juunil algatatud riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõuga (454 SE). Fraktsiooni esitatud eelnõuga soovitakse langetada sõiduauto haagise riigilõivu 121 eurolt 25 euroni, et lõpetada olukord, kus haagise registreerimistasu moodustab neljandiku tema maksumusest. Rahanduskomisjon on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

4. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 20. juunil algatatud patsiendiseaduse eelnõu (457 SE), mille eesmärk on reguleerida patsiendi ja tervishoiutöötaja õigused ning kohustused. Eelnõu arvestab rahvusvahelistes dokumentides esitatud nõudeid, teiste riikide sellealaste seaduste tekste, samuti Eestis väljakujunenud praktikat tervishoiuteenuse osutamisel, kliinilise õppetöö ja teadusuuringute korraldamisel ning vaidluste ja kaebuste lahendamisel. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku  Erakonna  fraktsiooni  19.  septembril  algatatud  vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (486 SE), millega soovitakse suurendada vanemahüvitise süsteemi paindlikkust, et lapsevanemad võiksid vanemahüvitise päevi kasutada kuni lapse kaheksa-aastaseks saamiseni või esimese kooliaasta lõpuni. Muudatus võimaldaks lapsevanematel kasutada vanemahüvitise päevi näiteks lapse toetamisel tema esimesse klassi minemisel või mõnel muul vajalikul perioodil. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.


Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE); tutvumine valitsuse algatatava loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise eelnõuga, kutsutud kultuuriminister Rein Lang;

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020 poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega seotud ühispöördumise arutelu (ruum L 333);

majanduskomisjonis – majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohtade arutelu eCall paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – EL-i otsuse eelnõu koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta ning EL-i määruse eelnõu, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine maamaksuseaduse § 11 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); 2013. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (514 SE); 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE);

riigikaitsekomisjonis ja väliskomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, töötuskindlustuse seaduse ning riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE);

õiguskomisjonis – kell 13 vandetõlgiseaduse eelnõu (460 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside