Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõuga (86 OE) arvatakse delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Mart Nutt ja nimetatakse delegatsiooni juhiks Sven Sester. Lisaks arvatakse eelnõuga delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Kerstin-Oudekki Loone ja nimetatakse tema asemel delegatsiooni liikmeks Marko Šorin.

Rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõuga (92 OE) teeb rahanduskomisjon ettepaneku nimetada Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevust kontrollima AS Deloitte Audit Eesti. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest arutatakse otsuse eelnõu ühel lugemisel ja selle vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälteenamus.

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõuga (97 SE) täpsustatakse Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega. Lisatakse nõue, mille kohaselt peavad nõukogus olema esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõikide Riigikogusse kuuluvate erakondade esindajad. Muudatustega täpsustatakse, et Riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad. Eelnõuga täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Seaduseelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõuga (78 SE) muudetakse riigilõivumäärasid välisesinduses tehtavate toimingute eest ning kehtestatakse uued riigilõivud toimingute eest, mis siiamaani on lõivustamata. Muudatusega soovitakse viia välisesinduses tehtavate toimingute eest kehtestatavad riigilõivud vastavusse tegelike kulutustega. Riigilõivu, mida võetakse seaduste alusel tehtavate toimingute eest välisesinduses, tõstetakse nii, et see on 30 eurot kõrgem kui riigilõiv, mida võetakse sama toimingu tegemise eest Eestis. Eelnõu on välja töötatud eelkõige katmaks kulusid, mis on seotud taotluste vastuvõtmise, väljastamise ja postiteenuste kasutamisega. Kehtestatakse ka riigilõiv dokumentide väljastamise eest Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu, mis siiamaani on olnud tasuta teenus.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisest; Karjamaa asumi arendamisest;

maaelukomisjonis – kell 13.30: KredExi meetmetest, kutsutud KredExi ja Eesti Korteriühistute Liidu esindajad;

põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – kodanikuühiskonna arengust, ettekande teevad põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa, rahvastikuminister Riina Solman, rahvusvahelise spordivabatahtlike liikumise Scult asutaja ja tegevjuht Ott Pärna, Telia Eesti juhtkonna liige ja kommunikatsioonidirektor Katrin Isotamm ning Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma esimees Heiki Hepner; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kohtumine huvigruppidega seoses kavandatava pensionireformiga; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust „Tuleviku eakate rahaline heaolu“ (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung – kell 14: Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe peastaap);

majanduskomisjoni väljasõiduistung Pärnumaale (5.–6. november) – komisjon kohtub ASi Wendre, MetsäWood Eesti ASi, Estonia Resort Spa ja Pärnumaa arenduskeskuse turismimajanduse esindajatega ning Pärnu linnapea ja linnavolikogu esimehega.

Sündmused

Kell 9 – majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtub Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Kell 10 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina ametnike delegatsiooniga.

Kell 10.20 – Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad Ukraina Ülemraada delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Venemaa suursaadiku Alexander Petroviga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Len Girini mälestusnäituse „Prototüübid“ (Riigikogu hoone III korruse galerii).

Välislähetused

4.–5. november
Riigikogu liige Vilja Toomast osaleb tervise ja heaolu teemalisel konverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Riigikogu liige Raimond Kaljulaid osaleb atlandiülesel julgeolekukonverentsil Brüsselis Belgias.

4.–6. november
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Vabariigi Presidendi riigivisiidil Kuveiti.

5. november
Riigikogu liige Helmen Kütt esineb Soomes Sipoos ettekandega perehooldajate teemalisel seminaril.

5. november 
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA Baltic+ grupi kohtumisel Kiievis Ukrainas.

5.-8.november
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb valeinformatsiooni levikut uuriva rahvusvahelise komitee kohtumisel ja kohtumistel Iiri parlamendi liikmetega Dublinis Iirimaal.   

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside