Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigireform ja hea halduse põhialused“ arutelu.

Ettekande teevad Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessor Rein Taagepera, Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liige, akadeemik Jaak Aaviksoo ja õiguskantsler, professor dr Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivse pöördumise „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“ arutelu, kutsutud asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – Linnahalli renoveerimisest ja rahvusooperi uue saali kavandamisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnahalli juhatuse liige Kaia Jäppinen ja rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe (ruum L333);

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad EL määruse eelnõu toidu tarneahelas uute toiduainete riskihindamise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad EL määruse eelnõu toidutarneahela parema toimimise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – tutvumine jäämurdja tööga; ülevaade Rukki kanali süvendamise ja Eesti lipu konkurentsivõime parandamise projekti hetkeseisust, riikliku merendussektori toimemudelist, kutsutud Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas (Hundipea sadam);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 810/2009, millega on kehtestatud ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (630 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (638 OE); peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2017. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Corina Cretuga; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidus piiriüleste maksete tasusid reguleeriva määruse muutmise eelnõu kohta COM(2018) 163;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta; algatatavast relvaseaduse muutmise seaduse eelnõust;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – elanikkonnakaitse kontseptsioonist, kutsutud Siseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L332);

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Nõukogu soovituse osas, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele (COM2018/132), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni väljasõiduistung – kell 13.40: kohtumine president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

õiguskomisjonis – kell 13.30: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12.15 – Eesti-India parlamendirühma esimees Marianne Mikko kohtub India suursaadiku Vani Sarraju Raoga.

Kell 13 – uue Riigikogu Toimetiste (RiTo) Eesti majandusarengule keskenduva numbri esitlus. Vestluspaneelis osalevad innovatsioonijuhtimise ja nõustamisettevõtte Finsight juht Indrek Tammeaid, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektor Jaak Aaviksoo, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar; toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb suursaadiku kutsel Itaalia rahvuspüha vastuvõtul (Hilton Tallinn Park).

Välislähetused

4. – 5. juuni
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb konverentsil „Mida Aafrika tahab Euroopalt?“ Brüsselis Belgias.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Kalle Palling teeb ettekande konverentsil Digital Economy Conference Sofias Bulgaarias ja konverentsil Techsummit 2018 Bratislavas Slovakkias.

5. – 6. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet esineb sõnavõtuga Balti riikide 100. sünnipäevale pühendatud julgeolekuteemalisel ümarlaual Berliinis Saksamaal.

5. – 9. juuni
Riigikogu naisteühenduse esimees Terje Trei (6. – 9. juuni), aseesimees Liisa Oviir (6. – 9. juuni) ja liige Marianne Mikko (5. – 8. juuni) osalevad juhtivate naispoliitikute ülemaailmsel foorumil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside