Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise ja põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Riigikogu Tallinna Sadama uurimiskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE). Eelnõu eesmärk on pikendada komisjoni töö tähtaega kevadistungjärgu lõpuni, s.o 2016. aasta 16. juunini, et komisjon saaks piisava põhjalikkusega selgitada välja kõik Riigikogu otsusega uurimiskomisjoni ette seatud küsimused, teha neist tulenevad järeldused ja asjakohased ettepanekud Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), mille eesmärk on muuta senine Riigikogu komisjonide istungite salvestamine kohustuslikuks, et hiljem oleks kõiki hääletusi ja arutelusid võimalik kontrollida.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade kultuuriministeeriumi ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE); elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Riigikogu täiskogus riigivalitsemise reformi teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse korraldamise arutelu; põhiseaduskomisjoni Leedu parlamendi visiidi arutelu;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2016. aasta kevadisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Läänemere piirkonnas” tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu; ülevaade CMX 2016 õppusest, kutsutud välisministeeriumi, kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Ühendkuningriigis 23. juunil toimuva ELi referendumi eelsest olukorrast, kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats; Eesti ELi eesistumise ettevalmistamise arutelu;

õiguskomisjonis – arutelu 2016. aasta 1. septembril jõustuvate kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste (isikute põhiõigused kriminaalmenetluses) rakendumisest, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsminister Urmas Reinsalu, siseministeeriumi ja kohtunikkonna esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama nõukogu endise liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; rahandusministri kuulamine riigi osaluspoliitika ja AS Tallinna Sadama nõukogu liikmete määramise ja tagasi kutsumisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Taani ajalooõpetajate delegatsiooniga.

Välislähetused

  1. – 6. aprill
    Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling teeb ettekande Biz Innovation Forumil ja kohtub Rumeenia parlamendiliikmetega Bukarestis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside