Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (23 OE) näeb ette kutsuda nõukogust tagasi Valeri Korb, Andres Metsoja, Meelis Mälberg ja Rainer Vakra ning nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Merry Aart, Igor Kravtšenko, Kalvi Kõva ja Priit Sibul.

Valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) eesmärk on kiita heaks Põhja-Makedoonia Vabariigi NATOga ühinemist käsitleva lepingu protokoll.

Põhja-Makedoonia ühinemine NATOga tugevdab organisatsiooni ja selle liikmesriikide julgeolekut ja välispoliitilist olukorda, sest sellega kasvab julgeolek ja stabiilsus Euroopas. Lisaks kinnitatakse sellega, et avatud uste poliitika kui üks NATO suurimaid edulugusid on jätkuvalt elujõuline ja täidab oma peamist ülesannet, milleks on demokraatia ja õigusriigi põhimõttele toetuva julgeoleku ja stabiilsuse vööndi laiendamine Euroopas.

Seletuskirjas tuuakse olulise asjaoluna välja, et Põhja-Atlandi lepingu artikli 5 järgi käsitatakse relvastatud rünnakut selle lepingu osalisriigi vastu relvastatud rünnakuna kõigi osalisriikide, ka Eesti vastu, millele tuleb vastata kollektiivkaitsega. Protokolli jõustades võtab Eesti seega kohustuse kaitsta Põhja-Makedooniat ja Põhja-Makedoonia Eestit.

Protokoll jõustub selle II artikli kohaselt siis, kui kõik Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid on teatanud Ameerika Ühendriikide valitsusele protokolli heakskiitmisest. Varasemat praktikat arvestades võib heakskiitmisprotsess kesta kuni poolteist aastat.

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, ettekandja Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis“, kutsutud pöördumise algataja, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks“ eelnõu (2 OE); arengukava „Lõimuv Eesti 2030“ väljatöötamisest, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepa ja volikogu esimehe Veljo Ipitsaga;

majanduskomisjonis – riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023 ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE), riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest ning Rail Balticu rajamise projekti Eesti osa vahearuandest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjonis – kell 13: kollektiivsest pöördumisest „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE), kohtumine huvigruppidega (ruum J. Tõnisson);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO staabielemendi juhtkonnaga; kohumine USA suursaatkonna asejuhi suursaadiku ülesannetes Elizabeth Horsti, kaitseatašee Povilas Strazdase ja teiste diplomaatidega;

väliskomisjonis – arengutest Ukrainas pärast presidendivalimisi ja enne ennetähtaegseid parlamendivalimisi 21. juulil, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Gert Antsu (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja; Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE); kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega;

õiguskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanekust viia väärteomenetluse seadustik põhiseadusega kooskõlla, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Lipu päeva puhul tuleb Eestit tervitama Taani Lipu Seltsi president Erik Fage-Pedersen. Eesti ja Taani riigilipud tähistavad tänavu vastavalt oma 135. ja 800. aastapäeva. Kuberneri aeda on üles rivistatud vahipataljoni, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste ühenduste auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängib Kaitseväe orkester ning laulavad Eesti Naislaulu Seltsi ja Tallinna koolide koorid. Kooride esituses kõlavad Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkeppi sõnadele ning Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele. Kella 15 – 19 pääsevad huvilised Pika Hermanni torni.

Kell 7.45 – Eesti-Taani parlamendirühma liikmed kohtuvad Taani Lipu Seltsi liikmetega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Siim Kallas kohtuvad Riigikohtu esimehe Villu Kõvega.

Kell 13 – keskkonnakomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni kliima peadirektoraadi peadirektori Raffaele Mauro Petriccionega (ruum L333).

Välislähetused

2. – 4. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3. – 7. juuni
Riigikogu liige Signe Kivi tutvub ühiskondlike hoonete planeerimisega Manchesteris, Liverpoolis ja Birminghamis Suurbritannias.

4. – 5. juuni
Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Kesk- ja Ida-Euroopa parlamendispiikrite 4. tippkohtumisel Varssavis Poolas.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb Jeruusalemmas Iisraeli Parlamendi korraldataval kohtumisel (Jerusalem Prayer Breakfast) eri riikide kristlike valitsusjuhtide ja poliitiliste liidritega.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside