Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimise kohta.

Teine lugemine –  2 eelnõu:

Maaelukomisjoni algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) näeb ette muuta toetusraha tagasinõudmisel rakendatava viivise arvestamine paindlikuks ning toetuse saaja õigusi arvestavaks. Eelnõu kohaselt ei kohaldata enam viivist nimetatud seaduse alusel antud toetusraha tagasinõudmise ajatamisel. Teise olulise muudatusena täiendatakse seadusi eraõiguse kohtupraktikas juurdunud põhimõttega, mille kohaselt viivist ei arvestata põhivõlgnevust ületavas osas.

Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (724 SE) muudetakse elukoha andmete kehtivuse lõppemise kuupäeva, kui inimese elukoht on rahvastikuregistris ruumi omaniku õigustatud nõudmisel märgitud linna või linnaosa või valla täpsusega. Muudatus puudutab inimesi, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda elupinnalt välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht linna või valla täpsusega – nt Viljandi linn (puudub nt tänav, maja).

  1. jaanuaril 2019 jõustuva seaduse kohaselt lõpeb selliste elukoha andmete kehtivus seaduse jõustumisel. Kuna muudatus mõjutab olulisel määral kohaliku omavalitsuse tulumaksu ja tasandusfondi laekumist ning tulumaksu ja tasandusfondi arvestuseks kasutatakse rahvastikuregistri andmeid 1. jaanuari seisuga, lükatakse elukoha andmete kehtetuks tunnistamise tähtaeg edasi ühe päeva võrra, s.o 2019. aasta 2. jaanuarini.

Muudatus hoiab ära negatiivse mõju kohaliku omavalitsuse 2019. aasta eelarvele ja annab omavalitsustele aega juurde, et tegeleda nende inimeste teavitusega, kelle elukohaandmete kehtivus lõpeb.

Et lihtsustada asjaajamist, kehtib Riigikogu valimisteks tehtud kohaliku omavalitsuse täpsusega elukoht (nt Kristiine linnaosa) senise 30 päeva asemel 4 kuud. Nii saab inimene samu andmeid kasutada ka Euroopa Parlamendi valimistel hääletamisel.

Esimene lugemine – 7 eelnõu:

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse „Velmar Breti Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (753 OE) näeb ette nimetada Velmar Brett Riigikohtu liikmeks alates 1. veebruarist 2019.

Riigikohtu esimehe kaaskirjas märgitakse, et Velmar Brett on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala. 1998. aastal sai ta Eesti Advokatuuri liikmeks. Brett oli vandeadvokaat kuni 2011. aastani, töötades esmalt advokaadibüroos Pohla ja Hallmägi (aastatel 1998 kuni 2004) ja seejärel advokaadibüroos Brett (hiljem Advokaadibüroo Brett ja Soop). Vandeadvokaadina tegeles ta peamiselt tsiviilõiguse küsimustega. 2011. aastal nimetati Brett kohtunikuks ja ta alustas tööd Harju Maakohtus, kus on ametis praeguseni. Ta on keskendunud peamiselt süüteoasjade lahendamisele, kuid omab kogemust ka tsiviilasjade menetlemisel. Riigikohtu esimehe hinnangul on Velmar Brett  kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu kriminaalkolleegiumi töösse ja Eesti kriminaalõiguse edasiarendamisse.

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Malle Seppiku kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (707 OE) näeb ette vabastada Riigikohtu liige Malle Seppik kohtunikuametist alates 1. septembrist 2019 tema enda soovil.

28. augustil 2018 esitas riigikohtunik Malle Seppik Riigikohtu esimehele avalduse, paludes teha Riigikogule ettepanek tema ametist vabastamiseks alates 1. septembrist 2019 omal soovil seoses kohtuniku vanaduspensionile jäämisega.

Riigikohtu esimehe esitatud Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Eerik Kergandbergi kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (708 OE) näeb ette vabastada Riigikohtu liige Eerik Kergandberg kohtunikuametist alates 1. septembrist 2019 tema enda soovil.

21. augustil 2018 esitas riigikohtunik Eerik Kergandberg Riigikohtu esimehele avalduse, paludes teha Riigikogule ettepanek tema ametist vabastamiseks alates 1. septembrist 2019 omal soovil.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ”Riigikogu  probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks ” muutmine” eelnõu (754 OE) näeb ette nimetada probleemkomisjoni liikmeks Jüri Adams Monika Haukanõmme asemel.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks” eelnõu (682 OE).

Algatajate hinnangul tuleb anda täitevvõimule ülesanne koostada sellekohasele poliitilisele otsusele kõikehõlmav rakendusplaan, sealhulgas koostööst omavalitsustega.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) näeb ette lubada Riigikogu valimisel esitada kandidaate ka erakondade valimisliitudel. Seletuskirjas märgitakse, et 1990. aastatel oli see võimalik, kuid praegu kehtiv seadus seda ei võimalda.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (697 SE) näeb ette alandada käesolevaks aastaks lahja alkoholi aktsiisimäärasid 2017. aasta veebruarikuu tasemele. Seletuskirjas märgitakse, et vältida maksutulude olulist vähenemist ning eksportivate sektorite (sh turismi-, majutuse, laevanduse-, ja kaubandussektorite) konkurentsivõime halvendamist, on vaja tühistada 2018. aastal vastuvõetud aktsiisitõusud täielikult. Kehtestatud aktsiisimäärade muutmine mõjub soodsalt nii riigile, tootjate investeeringuplaanidele kui ka kaubandusele.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – tutvumine toidujäätmete käitlemisega (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus);

kultuurikomisjonis – muinsuskaitseseadus (684 SE), kutsutud Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – lipumärgi kasutamisest toidupakendite märgistamisel (kiri 2-7/18-109), kutsutud Valgamaa Põllumeeste Liidu, OÜ Eestimaa Lihaveis, Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tarbijakaitseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tarbijakaitse Liidu, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, advokaadibüroo Sorainen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L262);

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni sügispaketist;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – parlamentaarne kuulamine: ülevaade naiste tugikeskuse teenuse riigihankest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE);

väliskomisjonis – väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: Välisministeeriumi küberjulgeoleku valdkonna tegevusest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (ruum L241).

õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: ELi välispiiride ja tagasisaatmise poliitika tugevdamise pakett, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad ja Riigikogu aseesimees Kalle Laanet modereerib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud foorumit „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“ (Tallinna Ülikool).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäevale pühendatud meenemündi esitlusel (Eesti Panga muuseum, Estonia pst 11).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed osalevad Kaitseväe juhatuse vahetuse tseremoonial (Kaitseväe Peastaap).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Kuressaare Gümnaasiumi õpilastega.

Välislähetused

3. – 5. detsember
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Euroopa Kehalise Kasvatuse Assotsiatsiooni konverentsil “European Physical Activity Label for Schools” Luksemburgis.

3. – 9. detsember
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg osaleb XII Parlamentaarsel Julgeoleku Foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside