Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõuga (341 SE) luuakse alus noorte huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riigipoolse toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huviharidus ja huvitegevus 7-19-aastastele noortele paremini kättesaadavaks ning pakkuda mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Huviharidus ja huvitegevus peavad olema noortele kättesaadavad vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia. Eelnõu kohaselt võetakse valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel aluseks erinevad komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arvu vanuses 7-19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus. Kohalikele omavalitsustele eraldatav toetus moodustab eelnõu kohaselt 95 protsenti kogu riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse lisarahast. Ülejäänu on mõeldud omavalitsuste koostöö edendamiseks, nõustamiseks ja seireks, samuti huvialavaldkondade esindusühingutele huvialade kvaliteedi parandamiseks.

Riik hakkab huviharidust ja huvitegevust täiendavalt toetama järgmise aasta septembrist. Riigi eelarvestrateegias 2017-2020 on selleks ette nähtud 2017. aastal 6 miljonit eurot ja alates 2018. aastast 15 miljonit eurot aastas.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Majanduskomisjoni algatatud planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE) võimaldab planeerimisalase tegevuse korraldajal ehk kohaliku omavalitsuse üksusel, Rahandusministeeriumil või muul valitsusasutusel sõlmida planeeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu planeeringu koostamise tellimise ja mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise kulude katmiseks.

Planeeringu koostamise korraldaja võib sõlmida planeeringu koostamise tellimiseks, samuti mõjude hindamise kulude katmiseks huvitatud isikuga lepingu ehitusprojekti koostamise aluseks olevate planeeringute, riigi eriplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu osas. Planeeringu koostamise korraldaja võib planeeringu koostamisest huvitatud isikuga leppida kokku, et korraldaja viib läbi kõik planeeringu koostamiseks vajalikud toimingud – hangete läbiviimine, planeerimismenetlus, avalikustamine ja kooskõlastamine –, kuid huvitatud isik tasub planeeringu koostamise ja mõjude hindamisega seotud kulud. Muudatused võimaldavad viia ellu arendusprojekte olenemata planeerimisalase tegevuse korraldaja rahalistest vahenditest.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti Kalaliidu pöördumine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, Eesti Kalaliidu ja keskkonnainspektsiooni esindajad; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade kutsekoolide õpilastest, sealhulgas täiskasvanutest kutsekoolis, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Töötukassa ja Viljandi Kutseõppekeskuse esindajad (ruum L333);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse ministri Mihhail Korbiga;

põhiseaduskomisjonis kell 13: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku aastaülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta; Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 311 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest; kell 15: kohtumine Ameerika Ühendriikide National War College koloneli auastmes kursuslastega (ruum L262);

sotsiaalkomisjonis – Rakendusuuringute Keskuse Centar HIV epideemia kulude analüüsi tulemustest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja Rakendusuuringute Keskuse Centar esindajad; töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); sotsiaalministeeriumi tegevuskava tervise- ja töövaldkonnas valdkonnas 2017. ja 2018. aastal, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; riigikaitse strateegiline kommunikatsioon ja ülevaade liitlasvägede üksuste saabumisega seoses tehtavast teavitustööst, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa kaitsealane tegevuskava” kohta, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Euroopa Liidu eriesindajaga Kesk-Aasias Peter Burianiga (ruum L251).

Välislähetused

30. märts – 4. aprill
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed Külliki Kübarsepp ja Jaanus Marrandi osalevad Armeenia parlamendivalimiste vaatlemisel Jerevanis.

31. märts – 6. aprill
Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) delegatsiooni esimees Helmen Kütt ning liikmed Toomas Kivimägi, Aivar Kokk ja Marika Tuus-Laul osalevad 136. IPU assambleel ja sellega seotud üritustel Bangladeshis.

3. – 4. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu ümarlaual regiooni turvalisuse küsimustes Stockholmis, Rootsis.

4. – 9. aprill
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb Eesti ja Aserbaidžaani valitsustevahelise komisjoniga kohtumisel Bakuus, Aserbaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside