Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu:

Reformierakonna fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE) kohaselt pikendatakse elektroonilist eelhääletamise võimalust seitsmelt päevalt kümnele päevale ehk elektrooniline hääletus hakkab toimuma kolmeteistkümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva.

Reformierakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE) näeb ette taastada võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon. Praktikas tähendab see, et mõlema abikaasa tulud ja tuludest tehtavad mahaarvamised liidetakse. Ühine tulumaksudeklaratsioon tuleneb kehtivast perekonnaseadusest ning abikaasade ühisvara loogikast. Abielu tähendab tavaliselt lepingut ühise vara ja kohustuste kohta sh õigust ühisele tuludeklaratsioonile.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (413 SE) näeb ette kehtestada Eestis mandaatide ühitamatuse põhimõte. Uus omandatud mandaat tühistab eelneva mandaadi. Isik, kes on juba valitud rahvaesindajaks, aga kandideerib edukalt veel teise esinduskogu liikmeks, jääb oma eelmisest esinduskogu kohast ilma. Kui Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis tühistub Riigikogu mandaat ja vastupidi.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõuga (402 SE) soovitakse tugevdada Riigikogu uurimiskomisjoni õigusi, tõhustada selle tegevust, tagada isikute ilmumine komisjoni ette, dokumentide ja andmete edastamine ning küsimustele vastamine komisjoni nõudel. Eelnõu algatajad põhjendavad, et loetletud õigused on uurimiskomisjoni töö kvaliteedi seisukohalt väga olulised. Seetõttu tuleb tagada uurimiskomisjoni tegevus toimiva mõjutusvahendiga. Eelnõu näeb ette, et uurimiskomisjoni kutse peale mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest võib uurimiskomisjon määrata sunniraha kuni 8000 eurot.

Sotsiaalkomisjoni algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (468 SE) muudetakse töövõimetoetuse seadust (TVTS), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust (PISTS), ravikindlustuse seadust (RaKS) ja tööturuteenuste ja –toetuste seadust (TTTS).

TVTS muudatusega kõrvaldatakse töövõimetoetuse maksmisel ilmnenud kitsaskohad. Eelnõuga muudetakse töövõimetoetuse ettemakse tegemise tingimusi, et vältida töövõimetuspensionilt töövõimetoetuse maksmisele üleminekul sissetulekuta perioodi tekkimist isikust olenemata põhjustel. Samuti korrastatakse töövõimetoetuse maksmise tingimusi, et soodustada osalise töövõimega isikul hariduse omandamist, vältida töövõimetoetuse ebaõiglast vähendamist ning tagada töövõimetoetuse saamine ka siis, kui isik haiglaravil viibimise tõttu ei saa täita töövõimetoetuse saamiseks vajalikke tingimusi. PISTS muudetakse puude tuvastamise tingimusi ja RaKS-is hambaravihüvitise maksmist.

Riigikogu liikmete Igor Gräzini, Arno Silla, Artur Talviku ja Oudekki Loone algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõuga (414 SE) soovitakse asendada seaduses läbivalt sõnad „Euroopa Liidu asjade komisjon“ sõnadega „Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi asjade komisjon“ vastavas käändes.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevusest;

maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); rahandusministeeriumi ülevaade kavandatavatest muudatustest: ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE), magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE), tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) ja pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE);

riigikaitsekomisjonis – Aasia, sh Põhja-Korea mõju Euroopa julgeolekule, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; ELi sotsiaalvaldkonna teemalehed, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab laste õiguste ja heaolu teemalise konverentsi (konverentsisaal).

Kell 11 – Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Euroopa Komisjoni arengukoostöö direktoraadi juhi Stefano Manservisiga (ruum L251).

Kell 13.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Enn Eesmaa ja fraktsioonide esindajad kohtuvad Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja Euroopa Parlamendi poliitiliste gruppide esindajatega, et anda ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ja prioriteetidest (konverentsisaal).

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liikmed Johannes Kert, Tiit Terik ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Suurbritannia Kuningliku Kaitsekolledži kõrgematest ohvitseridest ja vanemohvitseridest kursuslastega (ruum L262).

Välislähetused

25. – 30. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (26. – 30.05) ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tbilisis, Gruusias.

27. mai – 4. juuni
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb õppereisil Filipiinidel, mille raames tutvutakse arengukoostööprojektidega ning kohtutakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ja ametnikega.

28. – 30. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (27. – 30.05), aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Kalle Palling, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Maltal.

28. – 31. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Future of Freedom foorumil Harkivis, Ukrainas, kus arutatakse Ida-Euroopa kaitsepoliitika üle.

28. mai – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb ettekandega Future of Freedom konverentsil Harkivis, Ukrainas; osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas, Sloveenias; kohtub sõjaväelastega Slovianskis, Ukrainas; kohtub saatkonna ja parlamendiliikmetega Londonis, Suurbritannias.

29. – 30. mai
Riigikogu liige Heljo Pikhof osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Single accreditation of joint programmes” Vilniuses, Leedus.

30. – 31. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on töövisiidil Jerevanis, Armeenias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside