Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult“ eelnõuga (540 OE) tehakse valitsusele ettepanek kutsuda tagasi allkiri Eesti ja Venemaa vaheliselt piirilepingult, mille pooled allkirjastasid 18. veebruaril 2014. Seletuskirjas märgitakse, et pärast okupatsiooni lõppu ning Eesti iseseisvuse taastamist õigusjärgluse alusel taastus de jure Eesti territoriaalne kooslus ning maismaapiir Venemaaga sellisena, nagu see on ette nähtud Tartu rahulepingus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (552 OE) tehakse valitsusele ettepanek põhitoiduainete kiire hinnatõusu tõttu korrigeerida riigieelarvest eraldatava koolilõuna toetuse suurust ning algatada vastav riigieelarve muutmise eelnõu.

Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE) näeb ette gaasi, elektri ja soojusenergia käibemaksu alandamise 20 protsendilt üheksale protsendile alates selle aasta 1. maist kuni järgmise aasta 1. maini. Eelnõuga soovitakse vähendada gaasi, elektri ja soojusenergia hüppelise hinnatõusu mõju Eesti tarbijale ja ettevõtetele.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – erametsaomanike loodushoidu kaasamisest, kutsutud Eesti Erametsaliidu, Loodushoiu Fondi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „„Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ muutmine“ eelnõu esitamisest;

kultuurikomisjonis – kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE); Ukraina sõjapõgenike olukorrast ning Eesti kohanemisprogrammist ja -teenustest, kutsutud kultuuriminister Tiit Terik; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (555 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

maaelukomisjoni videoistungil – põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse hetkeseisust ning tulevikusuundadest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Põllumajandusuuringute Keskuse ning Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – riigihangete seaduse ja riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE); postiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse uuesti arutamine (241 UA), kutsutud Vabariigi Presidendi õigusnõunik Hent Kalmo ja sisenõunik Toomas Sildam; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (606 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE); riigi 2022. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (608 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

riigikaitsekomisjonis – kell 14.40: kohtumine Norra kaitseministri Bjørn Arild Gramiga;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;

väliskomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (601 SE) (ühendatud eelnõud 478 SE, 348 SE ja 339 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Prokuratuuri, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu ning MTÜ Eluliin esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonelaga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Jüri Ratas avab norrapoiste näituse „Põhjatähe all – Eesti vabatahtlikud Narviki lahingus 1940“. Avamisel osalevad ka riigikaitsekomisjoni liikmed (Riigikogu hoone vestibüül).

Riigikogu liikmed Toomas Järveoja, Kristina Šmigun-Vähi, Marko Šorin ja Mart Võrklaev osalevad XLV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal.

Välislähetused

30. aprill – 3. mai
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia ametiühingute korraldatud arutelul Bolognas ja kohtub Itaalia parlamendiliikmetega Roomas Itaalias.

3.–5. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Henn PõlluaasValdo RandpereMailis RepsIndrek Saar ja Raivo Tamm on visiidil Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside