Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (44 SE) soovitakse kindlaks määrata nende konsulaartoimingute loetelu, mille korral võib konsulaarteenust osutada ka konsulaarsekretär. Kuna praegu ei ole kehtivas õiguses mõistet „konsulaarsekretär“, sätestatakse mõiste eelnõuga. Eelnõu kohaselt on konsulaarsekretär mittediplomaatilisel kohal töötav teenistuja, kes võib osutada kavandatud muudatuste kohaselt konsulaarteenust. Eelnõus on välja toodud ka see, et teenust osutatakse konsulaarametniku juhendamisel.

Muudatusega ei kaasne kõigile konsulaarsekretäridele automaatset õigust eelnõus loetletud teenuseid osutada, vaid eelnõuga luuakse selleks võimaluseks õiguslik alus. Õigus teenust osutada otsustatakse iga konkreetse teenistuja puhul eraldi, sealhulgas antakse teenistujale vajalikul tasemel ligipääs konsulaarametniku ametitoimingute registrile toimingute registreerimiseks. Teenuse osutamise õiguse ning registrile ligipääsu eelduseks on asjakohane koolitus, muu hulgas eesmärgiga tagada nõuetekohane ja korrektne isikutuvastus.

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eestikeelse kõrghariduse tulevikust” arutelu. Ettekande teevad Isamaa fraktsiooni liige Mihhail Lotman, Cleveron AS kaasasutaja Arno Kütt, Eesti Üliõpilaskondade Liidu endine juht Sigrid Västra ning Tartu Ülikooli professor Martin Ehala.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – tuumaenergeetikast;

kultuurikomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – Eesti tegevustest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, Seto Kongressi, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad (Jaan Tõnissoni ruum);

maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektor Jaan Kallasega;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni väljasõiduistung – Päästeameti tegevusest riigikaitse laiast käsitlusest lähtuvalt ja 112 süsteemist (tutvumine Häirekeskusega);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine väliskomisjonile välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja huvigruppide esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-India parlamendirühma liikmed kohtuvad India suursaadiku Vani Sarraju Raoga.

Välislähetused

1.–3. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning liikmed Tarmo Kruusimäe ja Oudekki Loone osalevad COSACi täiskogu istungil Helsingis Soomes.

3.–11. detsember
Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender osaleb ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungil Madridis Hispaanias.  

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside