Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu istungi päevakorras on peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus ning viie eelnõu esimene lugemine.

Esimesel lugemisel on:

  1. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (95 OE). Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Hannes Hanso ja nimetada delegatsiooni juhiks Marianne Mikko. Samuti nähakse ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni asendusliige Mart Helme ja nimetada asendusliikmeks Jaak Madison.
  2. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (94 OE). Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja asendusliige Marianne Mikko ja nimetada asendusliikmeks Sven Mikser.
  3. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse ” Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” (91 OE). Eelnõu näeb ette nimetada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmeks Hardi Volmeri asemele Kalev Kotkas. Muudatus tuleneb sellest, et Hardi Volmeri Riigikogu liikme volitused on lõppenud.
  4. Riigikogu liikmete Aadu Musta, Ain Lutsepa, Andrei Novikovi, Andres Ammase, Andres Anvelti, Andres Herkeli, Andres Metsoja, Arno Silla, Artur Talviku, Dmitri Dmitrijevi, Einar Vallbaumi, Enn Eesmaa, Erki Savisaare, Heimar Lengi, Heljo Pikhofi, Helmen Küti, Henn Põlluaasa, Ivari Padari, Jaak Madisoni, Jaanus Karilaidi, Juhan Partsi, Jüri Adamsi, Kadri Simsoni, Kalle Muuli, Kersti Sarapuu, Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Lauri Laasi, Mailis Repsi, Maire Aunaste, Marika Tuus-Lauli, Mark Soosaare, Mart Helme, Martin Helme, Mihhail Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Mihkel Raua, Monika Haukanõmme, Märt Sultsi, Olga Ivanova, Peeter Ernitsa, Priit Toobali, Rainer Vakra, Raivo Aegi, Raivo Põldaru, Rein Ratase, Siret Kotka, Tarmo Tamme, Uno Kaskpeiti, Valeri Korbi, Viktor Vassiljevi ja Viktoria Ladõnskaja esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE). Eelnõuga soovitakse moodustada Riigikogu uurimiskomisjon, mille eesmärgiks on selgitada välja AS-i Tallinna Sadam juhtkonnas võimaliku toime pandud korruptsiooni sisu, seda soodustanud asjaolud ning selle mõju ettevõtte juhtimisele, toimimisele ning riigi omanikuhuvidele.
  5. Põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE). Eelnõu viib sisse muudatuse, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine (Eesti Põllumeeste Keskliidu kiri 30.07.2015), kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi ja Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad; sigade Aafrika katkuga seotud probleemide arutelu, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, maaeluministeeriumi, keskkonnaameti, veterinaar- ja toiduameti ning Torma vallavalitsuse esindajad; järgneb maaelukomisjoni istung: kavandatavad muudatused loomakaitset puudutavates õigusaktides, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Teadus- ja Arendusnõukogu raporti kohta, kokkuvõte aruteludest rektorite, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolidega;

majanduskomisjoni väljasõiduistung Arengufondi – kell 14.30: Arengufondi investeerimistegevus, Startup Estonia programm, ülevaade Arengufondi seiretegevustest, Biometaani raporti tutvustus, GEM ettevõtlikkuse uuringu tutvustus (Rotermanni 8);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Vabaerakonna fraktsioonist; kell 14.30 väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse: julgeolekuolukorrast riigis seoses rändekriisiga, kutsutud kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja teabeameti peadirektor Rainer Saks (Toompuiestee 3);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (85 OE), kutsutud rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE); informatsioon kollektiivsest pöördumisest “Kütuseaktsiisi tõstmata jätmiseks” (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: arvamuse andmine õiguskantslerile eluasemekulude kohta toimetulekutoetuse arvestamisel; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis kell 13.15: Eesti ELi poliitika 2015-2019 raamdokument, kutsutud välisministeeriumi esindajad; ülevaade väljaõppealasest toetusest Ukrainale, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

õiguskomisjonis – kell 13: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-28-15 täitemenetluse seadustiku § 179 põhiseaduspärasuse kohta.

Sündmused

Kell 10 – õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof peab avakõne MTÜ Oma Pere, Briti saatkonna ja õiguskomisjoni seminaril „Lapsendamine on lapse parimates huvides,“ toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ajaloopäeva- ja konverentsi „Vaali Vabariik 110 – Eesti omariikluse mõtte eellugu“ (Koigi ja Koeru vallas).

Välislähetused

26. september – 18. oktoober
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvahelises programmis „Euroopa noorte võimestamine ettevõtlikkuse ja uuenduslikkuse kaudu“ Ameerika Ühendriikides.

27. september – 1. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Marianne Mikko, Jaak Madison, Eerik-Niiles Kross ja Andres Herkel (28.09-1.10) osalevad ENPA täiskogu sügisistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

28. – 30. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Barentsi Parlamentaarsel konverentsil Helsingis.

28. september – 1. oktoober

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb kõneisikuna Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikide kõrgetasemelise konverentsi paneelis uimasti poliitika mõjust tervisele ja ohutusele „Parallel technical consultation: Impact of Drug Policies on Public Health and Public Safety“ Tbilisis, Georgias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside