Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE) kohustab riiki parandama energiatõhusust selliselt, et sõltumata majanduskasvu tasemest peab olema eesmärgiks energiatarbimise vähendamine.

Eelnõuga võetakse üle ELi vastavast direktiivist tulenevad uued kohustused, mis aitavad energiakasutuse vähendamisel saavutada ELi pikaajalisi eesmärke. Direktiiviga nähakse ette liikuda sellise energialiidu suunas, mille raames käsitatakse energiatõhusust omaette energiaallikana.

Eelnõuga täpsustatakse riikliku energiatõhususe saavutamise fikseerimist valitsuse tasandil koos seda toetavate poliitikameetmetega ning energiatõhususkohustuse jaotuskavaga.

Reguleeritakse hoonete lõppkasutaja kütte, jahutuse ja sooja tarbevee tarbimise mõõtmist ja sellega seotud arvete esitamist. Selleks, et minna 2027. aasta 1. jaanuariks täielikult üle soojuse kauglugemisele, peab energiatarnija paigaldama ainult kaugloetavaid soojuse arvesteid. Korterelamutes korteripõhiste lõppkasutajate soojamõõturite paigaldamine on vajalik siis, kui see on kulutõhus ja tehniliselt teostatav. Lõppkasutajale tuleb soojuse arvete esitamisel alates 25. oktoobrist 2020 hakata andma ulatuslikku võrdlusinfot eesmärgiga, et tarbija saaks muuta oma käitumist.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni avalikul istungil – kell 11 või 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: kollektiivsest pöördumisest “Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal”, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Linnade ja Valdade Liidu ning pöördumise algataja esindajad;

kultuurikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni tööst;

maaelukomisjonis – võõrtööjõust, kutsutud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti esindajad; Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 ja põllumaa kapitalirendi meetmete rakendamisest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse eelnõu (201 SE);

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE);

rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kapitaliturgude taastepaketi kohta;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – rahvastiku tervise arengukavast aastateks 2020-2030, kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti seisukohtadest 29. septembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson (videosild).

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb assamblee alalise komitee videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside