Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE) eesmärk on muuta 1. oktoober omavalitsuspäevaks.

Uue riikliku tähtpäevaga soovitakse väärtustada senisest enam omavalitsuste rolli Eesti riigi loomisel, taastamisel ja arendamisel. Tähtpäev annab ka võimaluse tutvustada rohkem omavalitsuste tegevust ja kaasata ühiskonda paremini omavalitsuste ees seisvate väljakutsete lahendamisse.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE) teise lugemise jätkamine.

Eelnõu näeb ette muuta nii elektrooniline valimine kui ka pabervalimine ühetaolisemaks. Eelnõu kohaselt ühtlustatakse valimisseadustes eelhääletamise periood, olenemata sellest, kas hääletamine toimub elektrooniliselt või valimisjaoskonnas. Eelhääletamine hakkab toimuma kuuendast kuni neljanda päevani enne valimispäeva.

Teise lugemise käigus tehti eelnõule üks muudatusettepanek. Muudatusettepanekuga lüheneb valimisperiood alates 2021. aastast ühe nädala pikkuseks. Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda saaks kava kohaselt hääletada esmaspäevast neljapäevani, elektrooniliselt esmaspäevast laupäevani ja kodus hääletamise aeg pikeneb reedest pühapäevani. Lisaks tahetakse muudatusega kasutusele võtta elektrooniline valijate nimekiri, mis laiendab valija hääletamisvõimalusi. Kuna valija andmed on olemas elektrooniliselt, mitte paberkandjal, saab valija edaspidi hääletada elukohast sõltumatult kõigis oma ringkonna valimisjaoskondades.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine „eelnõu (620 OE).

Seoses Eesti Panga Nõukogu esimehe Mart Laari ametivolituste lõppemisega 12. juunil 2018 teeb Vabariigi President Riigikogule ettepaneku vastavalt põhiseadusele nimetada Mart Laar uueks ametiajaks Eesti Panga Nõukogu esimeheks alates 13. juunist 2018. Seadus ei piira õigust nimetada Eesti Panga Nõukogu esimeest ametisse kaheks ametiajaks järjestikku.

President põhjendas, et kahekordne peaminister Mart Laar on oma mitmekülgsete teadmiste ja juhtimiskogemusega sobiv inimene täitmaks Eesti Panga Nõukogu esimehe rolli. Ta on viie aasta jooksul tõestanud oma sobivust sellesse ametisse.

Eesti Panga Nõukogu esimehena on Mart Laar käivitanud uuel tasemel järelevalve Eesti Panga üle, algatades Eesti Panga tegevuse hindamise protsessi, mis aitab vältida negatiivseid üllatusi. Samuti on ta esimehena toetanud Eesti Panga siseauditi tegevuse viimist uuele tasandile, mis on sealhulgas kaasa toonud selle, et auditi käigus tehtud soovitused on täna tähtajaks täidetud.

Mart Laar on tugevdanud Eesti Panga Nõukogu positsiooni järelevalveorganina. Ta on algatanud Eesti Panga Nõukogu sisulise aruande lisamise Riigikogule esitatavale Eesti Panga aastaaruandele, käivitanud Nõukogu enesehindamise protsessi ja viinud sisse tema liikmetele ametialase käitumise juhise.

President leiab, et vajame Eesti Panga Nõukogu esimehe positsioonil tugevat isiksust ja usaldusväärset autoriteeti, kel kriitilisel hetkel oleks kogemusi ja julgust tegutseda. Seetõttu esitan Mart Laari uueks ametiajaks Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidaadiks.

Põhiseaduskomisjoni algatatud õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõuga (609 SE) saab õiguskantsleri institutsioonist riiklik inimõiguste asutus Eestis. Samuti hakkab ta jälgima puuetega inimeste konventsiooni täitmist. Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõuga saab õiguskantsler ülesande kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi ja uurida nende õiguste rikkumisega seotud kaebusi Eestis.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kohalike omavalitsuste tegevus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamisel, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – maakondliku ühistranspordi olukorrast ning valmisolekust rakendada majandus- ja taristuministri piletihinna määrust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, ühistranspordikeskuste, Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE) arutelu jätkamine; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), kutsutud algataja esindaja; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE);

rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta;

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja teiste huvigruppide esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

sotsiaalkomisjonis – ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (ruum R121); Eesti seisukohad inimõiguste poliitikas ÜROs, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; arengutest Ameerika Ühendriikide Iraani tuumaleppest väljumise järel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta COM(2018) 96, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi ning Linnade Liidu esindajad ning rahvatervise ekspert uimastite valdkonnas Ave Talu.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub kirjanik Enn Nõuga.

Välislähetused

27. – 31. mai
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu konverentsil Tel Avivis Iisraelis.

29. – 31. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi raportöörina Türgi valimiste eelvaatlusmissioonil Ankaras.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside