Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (5 OE) näeb ette nimetada Kai Kullerkupp Riigikohtu liikmeks alates 1. septembrist 2019.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve kaaskirjas märgitakse, et Kai Kullerkupp on lisaks pikaajalisele teenistusele kohtusüsteemis panustanud märkimisväärselt ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppetöösse, olles aastatel 2001–2015 tsiviilõiguse lektor. Ta on osalenud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel. Lisaks on ta avaldanud publikatsioone nii Eesti kui ka välismaa teadusajakirjades. Kullerkupp on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada Riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse.

2005.aastal nimetas Vabariigi President Kai Kullerkupu teise astme kohtunikuks ning ta alustas tööd Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis. 2008. aastal asus Kullerkupp tööle Tartu Ringkonnakohtu kohtunikuna, olles seejuures alates 2013. aastast sealse tsiviilkolleegiumi esimees.

Riigikohtu esimees kuulas Kai Kullerkupu kandidatuuri esitamisel ära kohtute haldamise nõukoja arvamuse ja Riigikohtu üldkogu seisukoha.

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (10 OE) näeb ette nimetada Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2019. aasta 1. juunist kuni 2020. aasta 31. maini Aivar Kokk.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõust, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; ülevaade „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu ettevalmistamisest, kutsutud Kultuuriministeeriumi ja dokumenti koostava töögrupi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Rail Balticu hetkeseisust, kutsutud Rail Balticu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajatega;

majanduskomisjonis – kohtumine Veeteede Ameti juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks“ eelnõu (3 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (4 OE); Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2018. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõust (8 SE); Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – ettepanekutest Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse muutmiseks (1-6/19-19), kutsutud Eesti Punase Risti, Kaitse-, Sotsiaal- ja Välisministeeriumi esindajad (ruum A. Rei); ülevaade julgeolekuolukorrast Ukrainas, kutsutud Ukraina kaitseatašee Eestis kolonel Oleksandr Koberskyi;

sotsiaalkomisjonis – ülevaade Tööinspektsiooni tegevusest, kutsutud Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõust;

õiguskomisjonis – kell 13: Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab kodanikuliikumiselt Eesti Metsa Abiks vastu petitsiooni „Lageraied ajalukku“.

Kell 14.30 – põhiseaduskomisjoni liikmed kohtuvad Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Välislähetused

26. – 31. mai
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Ottawas Kanada parlamendis toimuval arutelul, kus tutvustab väliskomisjoni raportit „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“ ning esineb Torontos Tartu Kolledžis loenguga.

28. – 29. mai
Riigikogu liige Marina Kaljurand osaleb konverentsil Spade 2019 „Designing the Future of Defence and Security“ Soestis Hollandis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside