Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 5 eelnõu:

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas“ eelnõu (261 OE) näeb ette panna 2017. aasta 23. aprillil korraldatavale rahvahääletusele küsimus „Kas Teie olete nõus, et Eesti Vabariik osaleb Euroopa Liitu saabunud immigrantide ümberjaotamises?“.

Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõuga (286 OE) soovib Eesti Reformierakonna fraktsioon nimetada julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liikmeks Martin Kuke asemele Peep Aru.

Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (248 OE) tehakse valitsusele ettepanek luua riiklik asendusõpetajate süsteem, kus alakoormusega koolis töötavad õpetajad asuksid haigestunud ja puuduvaid õpetajaid vastavalt kvalifikatsioonile asendama.

Väliskomisjoni algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE) eesmärgiks on täiendada ja täpsustada välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise õiguslikke aluseid niiviisi, et need vastaksid rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, arvestaksid julgeolekuasutuste ohuhinnanguid ning looksid reaalse ja otsese seose sissesõidukeeldude praktika ja ohuhinnangute vahel.

27 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE) näeb ette luua kodanikele võimalus algatada seaduse eelnõu sõltumata Riigikogus esindatud erakondade algatustest. Seaduse algatamise õigus on rahvaalgatuse korras vähemalt 25 000 hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul ja isikul, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kuid kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa ja alalise elamisõiguse alusel ja on vähemalt 16-aastane.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse ELi sotsiaalpartnerite sõlmitud kokkulepet, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad kriteeriumite kohta, mille alusel tehakse taimekaitsevahendite ja biotsiidide valdkonnas kindlaks hormonaalsüsteemi häirivad ained, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ülevaade rahandusministeeriumi 2016. aasta suvisest majandusprognoosist;

põhiseaduskomisjonis – hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad; riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine haldusreformi seaduse põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõust; sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Mereväebaasi külastamine;

sotsiaalkomisjonis – riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkus, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti esindajaga Euroopa Liidu juures suursaadik Kaja Taeliga ja välisministeeriumi kantsler Rainer Saksiga; ülevaade Eesti välisesinduste turvalisusest, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis – kell 13.15: arutelu vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise üle, kutsutud siseministeeriumi, Lääne prefektuuri, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste ning MTÜ Päästeliit esindajad; pärast komisjoni arutelu tutvumine Tallinna Vabatahtliku Merepäästeühinguga Tallinna Vanasadamas.

Välislähetused

25. september – 1. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb rahvusvahelisel astronautika kongressil Mehhikos.

26. – 30. september
Riigikogu liige Mihhail Korb osaleb foorumil Baku International Humanitarian Forum Bakuus, Asebaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside