Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ (211 OE) võimaldab panustada kuni viie kaitseväelasega merejulgeoleku operatsioonil Sentinel. Eelnõu kohaselt kehtib antud mandaat 2021. aasta 31. detsembrini.

Ameerika Ühendriigid algatas 2019. aasta suvel merejulgeoleku koalitsioon IMSC (International Maritime Security Construct), mille eesmärk on tagada meresõiduvabadus ja laevade turvalisus Hormuzi väinas ning edendada reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda. Selle saavutamiseks on IMSC käivitanud operatsiooni Sentinel Hormuzi väina piirkonnas.

Eesti prioriteet on rahvusvahelisel õigusel ja reeglitel põhinevad rahvusvahelised suhted, kaasa arvatud meresõiduvabaduse tagamine. Operatsioonil osalemisega annab Eesti oma panuse Lähis-Ida piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku suurendamisse. Eesti panustab ühe staabiohvitseriga operatsiooni peakorteris Bahreinis. Operatsioonil Sentinel osalemisega jätkab Eesti kahepoolset koostööd rahvusvaheliste operatsioonide vallas strateegiliste partnerite Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigiga.

Operatsioonil osalemise kulud kaetakse Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Valitsuse, Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaeva, Annely Akkermanni, Kaja Kallase, Liina Kersna, Vilja Toomasti, Yoko Alenderi, Andrus Seeme, Andres Sutti ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE).

Eelnõuga muudetakse pühade ja tähtpäevade seadust, täiendades riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga 1. juunil. Samuti täiendatakse Eesti lipu seaduses esitatud lipupäevade loetelu lastekaitsepäeva ja vanavanemate päevaga. Vanavanemate päeva tähistatakse juba praegu iga aasta septembrikuu teisel pühapäeval Eestis riikliku tähtpäevana, kuid mitte lipupäevana.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (224 OE). Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja seadusandlikud muudatused pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks, mis tagaks inimkeskse hoolekandekorralduse kõigile abivajajatele.

Ettepanekut põhjendatakse sellega, et Eesti elanikkond vananeb ning eakate ja erivajaduste inimeste arv järjest suureneb. Eesti pikaajalise hoolduse korraldamise süsteem vajab kiiremas korras põhimõttelisi muudatusi, mis vähendaks pereliikmete hoolduskoormust ning tagaks hooldusvajadusega inimestele vajadustele vastava abi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (213 SE) soovitakse füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) ja füüsiliste isikute omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, võimaldada täiendavalt maha arvata senise kuni 2877 euro asemel kuni 5000 eurot.

Seletuskirjas märgitakse, et erametsaomanikele kehtestatud maksusoodustus peab laienema analoogselt ka Eesti talunikele.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller; ohtlike jäätmete käitlemisest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja AS Epler & Lorenzi esindajad; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Keskkonna- ja Maaeluministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal“;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel ülikoolide ning Haridus- ja Noorteameti esindajatega, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Inseneripedagoogika Keskuse, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ning Haridus- ja Noorteameti esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse liikme nimetamise otsuse eelnõu koostamise ettevalmistamine (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisel videoistungil – ligipääsetavuse rakkerühma vahearuandest, kutsutud Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE), kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei merelise ressursi töörühma lõppraportist, kutsutud peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, siseminister Mart Helme ning Kaitseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – 5 minutit pärast ühisistungi lõppu: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Laste Vaimse Tervise Keskuse Kliiniku, Õiguskantsleri Kantselei ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

väliskomisjonis – Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson; 11. ja 25. oktoobril toimunud Leedu parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Leedus Kai Kaarelson; 22.–23. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE), vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmused 

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ütleb avasõnad konverentsil „Aasta põllumees 2020“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Eesti-Moldova parlamendirühm kohtub Moldova suursaadiku Ion Stavilaga.

Kell 12.15 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Bukarestis asuva Leedu suursaatkonna ja Rumeenia konfliktiennetus- ning varajase hoiatuse keskuse korraldatud Valgevene-teemalisel videokonverentsil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside