Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu

Sotsiaalkomisjoni algatatud sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE) annab tööandjatele võimaluse maksta haigestunud rasedale töötajale sotsiaalmaksuvabalt vabatahtlikku haigushüvitist, kõrvaldades nii töötajate ebavõrdse kohtlemise.

Töötajale tagab haigestumise korral asendussissetuleku esmalt tööandja ja seejärel Tervisekassa. Tööandja peab maksma töötajale 4.−8. haiguspäeva eest kohustuslikku haigushüvitist, mis moodustab 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust. Lisaks on tööandjal võimalik kuni kohustusliku hüvitise maksmise perioodi lõpuni maksta maksuvabalt vabatahtlikku hüvitist, et töötajal säiliks sel ajal keskmine töötasu.

Raseduseaegse haigestumise või vigastuse tõttu tööst vabastatud naisele ei võimalda kehtiv seadus aga tööandja vabatahtlikku haigushüvitist maksta, mille tõttu võib raseda asendussissetulek olla teistest töötajatest väiksem. Rasedale maksab haigushüvitist Tervisekassa 70 protsendi ulatuses tema eelmise kalendriaasta keskmisest tulust.

Eelnõu annab tööandjale võimaluse säilitada haiguse perioodil keskmise töötasu ka rasedale. Võrdse kohtlemise tagamiseks on kuni kaheksanda haiguspäevani makstav täiendav haigushüvitis sotsiaalmaksust vabastatud. Hüvitise sotsiaalmaksusoodustus laieneb eelnõu järgi ka rasedatele füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Eelnõu on ajendatud õiguskantsleri ettepanekust viia sätted, mis ei taga rasedale töötajale haigestumise korral teiste töötajatega vähemalt samaväärset õigust asendussissetulekule, põhiseadusega kooskõlla.

Riigikogu liikmete Rene Koka ja Henn Põlluaasa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (33 SE) soovitakse tõsta ajakirjandusväljaannetele kehtiv käibemaksumäär viielt 21 protsendile, et vähendada riigieelarve defitsiiti. Eelnõu kohaselt mõjutab muudatus nii füüsilistel kandjatel olevaid kui ka elektroonilisi ajakirjandusväljaandeid.

Riigikogu liikmete Rene Koka ja Anti Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (34 SE) soovitakse tõsta ajakirjandusväljaannetele kehtiv käibemaksumäär viielt 22 protsendile, et vähendada riigieelarve defitsiiti.

Riigikogu liikmete Rene Koka ja Evelin Poolametsa algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (81 SE) soovitakse tõsta ajakirjandusväljaannetele kehtiv käibemaksumäär viielt 25 protsendile, et vähendada riigieelarve defitsiiti.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil – Arenguseire Keskuse uuringu „Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis“ tulemused ning uuringu „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“ lähteülesanne, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Rohetiigri ülevaade kestlikuma lähenemise võimalustest ehitussektoris, kutsutud Rohetiigri esindusorganisatsiooni, Kliimaministeeriumi ja ettevõtete esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta tööplaanid, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Riigikontrolli audit „Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis“, kutsutud minister ja Riigikontrolli esindajad; kollektiivne pöördumine „Petitsioon erivajadustega laste õpetajate kaitseks“, kutsutud pöördumise esitaja ning haridus- ja teadusminister (ruum L332);

rahanduskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni esitatud panganduspaketi kohta; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (102 SE, 103 SE, 114 SE, 115 SE, 118 SE, 122 SE, 128 SE, 153 SE, 178 SE, 183 SE, 187 SE, 195 SE, 198 SE, 233 SE, 234 SE, 235 SE, 242 SE, 247 SE, 249 SE, 265 SE, 266 SE, 267 SE, 268 SE, 269 SE, 270 SE, 107 SE, 109 SE, 113 SE, 131 SE, 134 SE, 172 SE, 177 SE, 182 SE, 200 SE, 201 SE, 211 SE, 252 SE ja 254 SE);

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse „Sündimuse kasvatamise meetodite väljatöötamisest“ (208 OE) eelnõu, kutsutud esitajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht“;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele Köningsbergi ajalooline, eestipärane nimi“ eelnõu (218 OE), kutsutud esitajate ja Eesti Keele Instituudi esindajad; olukord Karabahhis, kutsutud Eesti suursaadik Armeenias Riina Kaljurand ja Eesti Türgi saatkonna esindaja;

õiguskomisjonis tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE) ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE); relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõud (76 SE, 85 SE, 29 SE ja 72 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (105 SE); prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE).

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja liige Raimond Kaljulaid osalevad Baltimaade ja Prantsusmaa välis- ja julgeolekupoliitika seminaril.

Kell 15 – riigikaitsekomisjon kohtub Soome parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga. Kohtumisel osaleb ka Soome suursaadik Eestis Vesa Vasara (A. Rei nõupidamisruum).

Välislähetused

24.–26. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EPK) Eesti delegatsiooni esimees Mario Kadastik ning liikmed Toomas Uibo (25.–26. september) ja Tõnis Lukas osalevad EPK aastaistungil Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside