Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2014. aasta aastaaruanne. Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson.

Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruanne. Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Riigikogu teisipäevasel istungil on seitsme eelnõu esimene lugemine ja ühe eelnõu teine lugemine.

Esimesel lugemisel on – Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine” eelnõu (19 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Andres Ammas, Helmen Kütt, Lauri Luik, Andres Metsoja, Meelis Mälberg ja Mailis Reps. Ministeeriumide esindajatena jätkavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (20 OE) näeb ette nimetada nõukokku Aivar Sõerd ja Martin Helme. Kokku on Tagatisfondi nõukogus üheksa liiget ja Riigikogu pädevuses on nimetada sinna kaks liiget.

Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (25 OE), mis näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Maire Aunaste, Mart Helme ja Laine Randjärv.

Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (24 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Igor Gräzin, Aadu Must ja Mark Soosaar. Samuti näeb eelnõu ette nimetada nõukogu liikmeteks rahvusraamatukogu töövaldkondade tunnustatud asjatundjad Jüri Järs ja Priit Pirsko.

Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (17 OE) näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Krista Aru, Martin Helme, Kalle Muuli, Heidy Purga, Mihkel Raud ja Priit Toobal.

Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (31 OE), mis näeb ette seoses nõukogu liikme Krista Aru volituste ennetähtaegse lõppemisega nimetada nõukogu liikmeks tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.

Esimesel lugemisel on ka veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE), millega võetakse täielikult üle EL-i merestrateegia raamdirektiiv. See sätestab liikmesriigi kohustuse koostada merestrateegia, mille eesmärgiks on mereala hea seisundi saavutamine.

Teisel lugemisel on täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE), millega tunnistatakse alates 1. juulist 2015 kehtetuks seni kehtinud täiskasvanute koolituse seadus, sest sellest kuupäevast jõustub uus täiskasvanute koolituse seadus.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Liivi lahe piirkonna räimepüügist, kutsutud Riigikogu liige Mark Soosaar, Kihnu vallavanem Ingvar Saare ja ministeeriumide esindajad; keskkonnahariduse riiklik juhtimine ja rahastamine, kutsutud Säästva arengu komisjoni ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade üldhariduse rahastamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 kalanduse, toiduohutuse, veterinaaria, taimetervise, põllumajanduse ja maaelu valdkonnad, kutsutud põllumajandusministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevuse ülevaade, kutsutud EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg; Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kiri biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 arutelu, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L333);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega (SEB hoone, Tornimäe 2);

riigikaitsekomisjonis – kell 9: Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku- ja riigikaitsealane foorum (konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – valitsuse esitatavad eelnõud;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Rumeenias ja Moldovas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Austraalia ja Uus-Meremaaga, kutsutud Eesti suursaadik Austraalias ja Uus-Meremaal Andres Unga; kohtumine EL-i Libeeria delegatsiooni juhi Tiina Intelmanniga;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtumine Harju maakohtu esimehe Helve Särgavaga (Harju maakohus, Liivalaia 24).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Harjumaalt valitud Riigikogu liikmete ümarlaual (Harju Elu toimetus).

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on moderaator rahvusvahelisel konverentsil, mis on pühendatud kohalike omavalitsuse süsteemi ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomise 25. aastapäevale (Tallinna Ülikool).

Kell 11.45 – Eesti-Saksamaa parlamendirühm kohtub Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa parlamendi Roheliste partei fraktsiooni delegatsiooniga. Delegatsiooni eesmärk on tutvuda Eesti e-lahendustega era- ja avalikus sektoris.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide esindajatega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa Spordiliit Jõud üldkogul.

Välislähetused

26. – 29 mai

Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kiievis julgeolekualasel foorumil „The 8th Kyiv Security Forum. No security beyond the values“ ning kohtumistel Ukraina parlamendis.

26. – 27. mai

Väliskomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Riigikogu esimehe Eiki Nestori töövisiidil Ukrainasse.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside