Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) näeb ette kehtestada üksi elava pensionäri toetus. Üks kord aastas makstavat toetust hakkavad saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi. Andmed võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september kohta. Toetus makstakse välja oktoobrikuus. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid selle määrab Sotsiaalkindlustusamet pärast andmete kontrollimist. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (271 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada kiiremas korras käesoleva aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, millega otsustatakse maksta jooksval aastal kriisiabitoetusi summas 8,3 miljonit eurot tõsistesse raskustesse sattunud põllumajanduse piima- ja sealihasektorile.

Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Monika Haukanõmmi, Krista Aru, Andres Herkeli, Ain Lutsepa ja Külliki Kübarsepa algatatud haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) eesmärk on luua võimalused Setumaa osade omavaheliseks ühinemiseks.

Riigikogu liikme Mark Soosaare algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) näeb ette valitsusele suurema kaalutlusõiguse andmise omavalitsuste ühinemiskriteeriumide täitmisel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal – 101 avaliku elu tegelase avalik kiri Riigikogule “Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!”, kutsutud pöördumise esitajad, Siim Kallas, Tallinna Sadama, Rail Baltic, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise kava, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Riigikantselei esindaja;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); MKM-i valitsemisala 2017. aasta eelarve tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – õppuse “Kevadtorm 2016” ja “Läänetorm 2016” reservväelaste tagasiside küsitluse tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning Kaitseväe peastaabi esindajad; arutelu Eesti mereseirest;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi eakate konverentsil sõnavõtuga „Mina elutark eakas“ (Sakala Keskus, Viljandi).

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab konverentsi „Aasta Põllumees 2016“, mida korraldavad Eesti Põllumeeste Keskliit ja maaelukomisjon; kell 14.10 kuulutatakse välja aasta põllumees, konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA asepresidendi Didier Philippega.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma juht Anne Sulling kohtub Jaapani Matsushita Valitsemise ja Juhtimise Instituudi delegatsiooniga.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside