Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe seaduseelnõu esimene lugemine.

1. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud “Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE). Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide (edaspidi AKV) rühm loodi Georgetowni lepinguga 1975. aastal selleks, et esindada nimetatud riikide huvisid läbirääkimistel Euroopa Ühendusega. 1975. aastal sõlmisid Euroopa Ühendus ja 71 AKV riiki Togo pealinnas Lomé konventsiooni, mis määras Euroopa Ühenduse üldised eesmärgid ja põhimõtted suhetes AKV riikidega. Sisekokkuleppega määratakse Euroopa Arengufondi (EAF) vahendite kasutamise tingimused, et võimaldada EAF-i raha kasutamist AKV riikide abistamiseks. EAF-i kaudu toetab Eesti vaesuse vähendamist ja kestlikku majandusarengut partnerriikides, mis  avaldab pikaajalist soodsat mõju nii EL-i kui ka Eesti julgeolekule. Toetusega aitab Eesti ohjata migratsioonivoogusid, leevendada looduslike ja inimtekkeliste kriiside ning näljahädade mõjusid. Sisekokkuleppes on eraldi tähelepanu AKV riikidele antava EL-i abi tõhususe parandamisel ning EAF-i rakendamine avaldab kaudselt positiivset mõju Eesti positsioonile rahvusvahelises arengukoostöös ja suhetes AKV riikidega.


Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna ülikooli: PISA 2012 ja PIAAC 2011-2012 uuringute Eesti tulemuste järeldused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning Tallinna ülikooli esindajad (Tallinna ülikooli Terra maja);

maaelukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine““ eelnõu (606 OE); korruptsioonivastase erikomisjoni ettepaneku arutelu täiendada asjassepuutuvaid seadusi riigikontrolli pädevuse laiendamiseks, hindamaks kohaliku omavalitsuse auditeerimisel maksumaksja raha kasutamise sihipärasust ning kohaliku omavalitsuse juhtidele laienevate üldiste käitumiskohustuste kehtestamises; riigikohtule arvamuse andmine enne 1. jaanuari 2009 kehtinud tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 175 lg 3, mille kohaselt valitsus kehtestab lepingulise esindaja ja nõustaja kulude teistelt menetlusosalistelt sissenõudmise piirmäärad, ning selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus nr 306, põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – olukorrast Ukrainas;

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Vabadussõja võidusamba juures küüditamise aastapäeva mälestusüritusel.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Virmalise lasteaia inimestega.

Tagasiside