Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (38 OE).

Seoses Eesti Panga nõukogu liikmete volituste lõppemisega tegi nõukogu esimees ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogusse Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (57 SE) muudetakse kodakondsuse seaduse sätteid, millega täpsustatakse ja ühildatakse põhikooliõpingutega kodakondsuse taotlemise nõuded eesti keele oskusele ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmisele.

Samuti muudetakse põhikooli lõpetamise ning õpitulemuste välishindamisega seonduvaid sätteid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.  Eelnõu jõustumise korral jäetakse põhikooli lõpetamise tingimustest välja riiklikud põhikooli lõpueksamid. Koolidele antakse tervikuna põhikooli lõpetamise otsuse pädevus. Riikliku õppekava alusel on koolil õigus kehtestada lõpetamise tingimusena näiteks kooli spetsiifikale vastava koolieksami või näiteks loov- või uurimistöö tegemine. Riikliku tagasisidevahendina säilivad riiklikud aine- ja pädevustestid, mis loovad võimaluse jälgida õpilaste arengut ajas ning analüüsida erinevate aastate õpitulemusi ja kooli või klassi õpitulemusi riigi üldise taseme kontekstis. Uue välishindamisinstrumendina sätestatakse õpilaste, vanemate ja koolitöötajate riiklikud küsitlused.

Kõigile põhikooli lõpuklassi õpilastele viiakse eelnõu kohaselt läbi eesti keele või eesti keele kui teise keele eksam, mille sooritamine ei ole seotud põhikooli lõpetamisega, kuid mille eesmärk on mõõta põhihariduse omandanud inimese eesti keele oskuse taset. Kõigile põhikooli lõpetajatele viiakse enne põhikooli lõpetamist läbi ka riiklik test, millega hinnatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse, riigikorra ja ühiskonna toimimise põhialuste ning kodaniku õiguste ja kohustuste tundmist. Põhikooli lõpetaja saab eelnõu kohaselt oma õpingute raames läbiviidud riiklike testide eduka sooritamise korral täidetud ka kodakondsuse taotlemise nõuded eesti keele oskusele ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmisele.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kohalike omavalitsuste haridus- ja kultuuriülesannete korraldusest, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – ronkade põhjustatud kahjust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad;

majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – tuuleenergia võimalustest Eestis, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Tuuletehnoloogia Liidu, Tuuleenergia Assotsiatsiooni, ASi Enefit Green, Eesti Energia, ASi Eleon, OÜ Sunly, Eesti Taastuvenergia Koja, Vesinikutehnoloogia Liidu, ASi Elering ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  (28 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

sotsiaalkomisjonis – apteegireformi hetkeseisust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – Riigikogu 2019. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarve kavandamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo; fraktsioonide ettepanekutest Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; fraktsioonide ettepanekutest Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks.

Sündmused

Kell 8.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning komisjoni liikmed Heiki Hepner, Anti Poolamets ja Aivar Sõerd kohtuvad Saksamaa välisministeeriumi esindaja Thomas Ossowskiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanniga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside