Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungi päevakorras on ühe eelnõu teine lugemine ja viie eelnõu esimene lugemine.

Kell 10 – täiskogu istung

Teisel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE). Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla vastava EL-i direktiivi nõuetega, mis käsitleb EL-i kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil. Muudatused puudutavad Euroopa Liidu kodaniku või ja tema pereliikme Eestis viibimise piiramise õiguslikke aluseid ja siin seadusliku aluseta töötamise eest määratavaid karistusi. Sätestatakse ka uus väärteokoosseis, mis käsitleb Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme viibimist Eestis sissesõidukeelu ajal. Samuti täpsustatakse välismaalase ebaseaduslikult üle piiri toimetamise ja Eestis ebaseaduslikult viibimisele kaasaaitamise eest karistuste määramise tingimusi.

Esimesel lugemisel on:

  1. Valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE). Eelnõu muudab kohalikele omavalitsustele ja eraüldhariduskoolidele eraldatava hariduskulude toetuse struktuuri. Riikliku haridustoetuse prioriteediks seatakse õpetajate töötasu kasv. Hariduskulude toetuse investeeringuteks ettenähtud vahendid, mis on ligi 2,6 miljonit eurot, suunatakse õpetajate palgakasvu. Riigieelarvest eraldatud õpetajate tööjõukulude toetust on sellest tulenevalt võimalik tõsta 1,4 protsenti.
  2. 57 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE).
  3. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE). Eelnõuga soovitakse kaotada 1. mail 2014 kehtima hakanud kitsendus, millega ei saa ennast töötuna arvele võtta äriühingu juhatuse liige, kellel puudub seetõttu võimalus saada töötuskindlustushüvitist.
  4. Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE). Eelnõu eesmärk on võimaldada füüsilisele isikul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, kuid samas elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel, omandada kinnisasja kuni 0,2 ha, mis annab isikule võimaluse osta maad aiandusühistutes.
  5. 38 Riigikogu liikme algatatud kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE). Eelnõu täpsustab vastavalt kooseluseadusest tulenevast regulatsioonist õiguste realiseerimise korda. Kooseluseadus on vastu võetud eelmise Riigikogu koosseisu poolt, kuid enne jõustumist tuleva aasta algul on vaja Riigikogul vastu võtta rakendusaktid ehk sätted, millega saab kooseluseadust ka igapäevastes praktilistes olukordades rakendama hakata. Rakendamissätete ühtselt eraldi seaduses välja toomine on vajalik eelkõige seetõttu, et rakendusnormid on omavahel tihedalt seotud.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud erivajaduslikku õpet pakkuvate erakoolide, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa piirkonna esinduse, MTÜ Eesti Pagulasabi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – aktuaalsed välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); Riigikogu otsuse eelnõu Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele (102 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 27. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arengutest ELi välis- ja julgeolekupoliitikas, kutsutud Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitee juures suursaadik Lembit Uibo.

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja ja algataja esindaja Riigikogu liige Olga Ivanova.

Sündmused

Kell 9.45 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi Eduskunta väliskomisjoniga NATO küberkaitsekeskuses.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb konkursi „Kodu kauniks“ lõpetamisel ja õnnitleb osalejaid (Õpetajate maja).

Kell 14 – 15 – väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Rändevõrgustiku (ERV) rändekonverentsil „Euroopa väljakutsed ja lahendused“ paneeldiskussioonis – Kuidas tõkestada inimsmugeldamist? (Euroopa Liidu maja).

Kell 14 – 17 – keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni liikmed osalevad seminaril „Pariisi kliimakonverents – kellele võimalus, kellele väljakutse“ (konverentsisaal).

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ning Eesti Maksumaksjate Liidu esindajatega ettevõtluse ja maksupoliitika teemadel.

Välislähetused

22.– 24. november

Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil ja MEDICRIME’i konverentsil Pariisis.

22. – 26. november

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb kohtumistel Küprose ELi asjade komisjoni ja riigiasutuste esindajatega Nikosias, Küprosel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside