Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõu (368 OE) kohaselt peetakse riigireformi all silmas avaliku võimu ümberkorraldamist ning avaliku võimu alla kuuluvad nii keskvalitsus kui ka kohalikud omavalitsused.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on riigireformi vaja, sest Eesti riik peab piiratud ressurssidega järjest enam paremaid tulemusi saavutama. Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad haldusreformi jälgimine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine avaliku võimu ümberkorraldamiseks ning avaliku võimu ümberkorraldamiseks läbiviidavate tegevuste hindamine.

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõuga (325 SE) soovitakse luua tõhus sanktsioon, et takistada erakondade eelarve miinusesse minekut ning võlgu tehtud valimiskampaaniaid. Eelnõu näeb ette, et kui erakonna netovara väärtus majandusaasta lõpu seisuga on kaks aastat järjest negatiivne, siis riigieelarvelise toetuse maksmine peatatakse kaheks aastaks.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), kutsutud eelnõu algatajad ja kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu ettepanekute arutamine;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: ülevaade ja arutelu riigi osalusega äriühingute juhtimisreformist, millega lahendatakse senine põhiseaduslik riive seoses Riigikogu liikmete nimetamisega riigi osalusega äriühingute nõukogudesse, kutsutud rahandusminister Sven Sester; arvamuse andmine ELi asjade komisjonile Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet kohustusliku läbipaistvusregistri loomise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 osas, milles kehtestatakse maksudeklaratsiooni alusel tekkinud maksuvõla tasumisega viivitamise korral tasumisele kuuluva intressi määraks rohkem kui 0,03% päevas põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; rahandusministeeriumi ülevaade mitmeaastasest eelarvelisest finantsraamistikust (MFF) ja ELi omavahendite süsteemist, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumise mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Lastekaitse Liidu pöördumine seoses töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (356 SE), kutsutud Lastekaitse Liidu, tööinspektsiooni ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – kell 13: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Noorteühenduste Liidu, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Ametiühingute Keskliidu, Lastekaitse Liidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Tallinna Lennujaama, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Advokatuuri, TALO ja Õpilasesinduste Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 16.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühma korraldatud seminar „Kas tunnustada Somaalimaad?“, kus teema üle arutlevad Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ja parlamendirühma liige Oudekki Loone (ruum L262).

Välislähetused

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside