Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Oluliselt tähtsa riikliku küsimuse „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“ arutelu. Ettekande teevad MTÜ Rohelise Liikumise juhatuse liige Mihkel Annus, keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ning Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Sotsiaalkomisjoni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) võimaldab vahetada terviseandmeid digitaalselt Euroopa riikide vahel. Eelnõu puudutab nii raviandmeid kui ka retsepte.

Arendus ja seda toetav õigusruum võimaldavad edaspidi tagada paremat teenust nii patsiendile kui ka tervishoiuteenuse osutajatele ja apteekidele.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE) näeb ette muuta 2014. ja 2015. aasta ravimiseaduse reformidega muudetud või lisatud ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit ja võimaldaks tagada apteegiteenuse kättesaadavuse ka maapiirkondades.

Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu eesmärgiks on maandada riskid, mis tekkisid ravimiseaduse muutmiste käigus ning mille realiseerumise oht on vahepealse perioodijooksul selgemaks saanud. Eelnõu eesmärgiks on kaotada apteekide omandipiirangud, samas säilitada võimalus kohustada suuremaid apteegipidajad avama maapiirkondades apteeke, tagamaks apteegiteenuse kättesaadavus üle Eesti. Selle eesmärgi toetamiseks ja apteegiteenuse kättesaadavuse parandamiseks maapiirkondades on ettepanek lõpetada haruapteekide tegevus linnades hiljemalt juuniks 2020.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE) näeb ette Riigikogu liikme tööga seotud kulude hüvitamise korra muutmise, mille kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 10 protsenti Riigikogu liikme ametipalgast Riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Eelnõu näeb veel ette, et kuluhüvitisi ei kasutata sõiduautode liisingumaksete tasumiseks.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivne pöördumine „Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine Riigikogu poole“, kutsutud algatajad, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Järve Biopuhastuse, Viru Keemia Grupi, Novotrade Invest AS-i, Eastman Specialities OÜ, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 14.15: Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse ülevaade, kutsutud nõukogu esimees Rein Veidemann, juhatuse esimees Erik Roose ning juhatuse liige Joel Sarv; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027), eelnõu kohta COM(2018) 366, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis kollektiivne pöördumine „Liiklemine jalgratturile ohutumaks“, kutsutud Eesti Jalgratturite Liidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmise““ eelnõu (732 OE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, keskkonnaminister Siim Kiisler ja välisminister Sven Mikser; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti ja Gruusia ning Eesti ja Ukraina kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; perekonnast eraldatud lapse elu korraldamine, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Linnavalitsuse ja MTÜ Igale Lapsele Pere esindajad;

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: ohud valimistele küberruumis, kutsutud McCaini Instituudi järgmise põlvkonna liidrite programmi osaleja, endine RIA juhtivanalüütik, EL valimisturbe käsiraamatu eestvedaja Liisa Past;

õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk ütleb tervitussõnad konverentsil „Aasta põllumees 2018: põlvkondade vahetus põllumajanduses“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Kaitseuuringute Keskuse korraldataval Türgi välispoliitikat käsitleval seminaril.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Itaalia ajakirjanikega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse tutvustusprogrammi raames Itaalia ajakirjanikega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne konverentsil „Aasta põllumees 2018: põlvkondade vahetus põllumajanduses“ ja annab üle aasta põllumehe auhinna (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni, väliskomisjoni ja Eesti-Iisraeli parlamendirühma liikmed osalevad Iisraeli Rahvusvahelise Terrorismivastase võitluse Instituudi (ICT) vanemteaduri dr. Ely Karmoni loengul olukorrast Lähis-Idas (ruum L240).

Välislähetused

21. – 25. oktoober
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb seitsmendal parlamendiliikmete rahvusvahelisel ÜRO rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskava konverentsil (IPCI/ICPD) Ottawas Kanadas.

22. – 27. oktoober
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet osaleb kohtumistel riigiesindajatega ja ettekandega Bakuu rahvusvahelisel humanitaarfoorumil Aserbaidžaanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside