Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas.

Teine lugemine – kaks eelnõu:

Jätkub 10. novembril katkestatud töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) teine lugemine.

Eelnõuga luuakse võimalus sõlmida jaekaubanduses paindlikumaid töölepinguid. Uus regulatsioon tugineb tänavu aprillis sõlmitud Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja sotsiaalministeeriumi vahel hea tahte kokkuleppele, millega piloteeritakse jaekaubanduses muutuvtunnikokkulepete kasutamist.

Sektoris esineb sageli mure, et on vaja muuta töögraafikuid või ajutiselt tõsta töökoormust, mis tingib vajaduse sõlmida ajutise töömahu suurenemisel võlaõiguslikke lepinguid. Muutuvtunnikokkuleppe järgi võib töötaja lisaks oma tavapärasele tööajale teha täiendavat tööd kuni kaheksa tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta. Muutuvtunnikokkulepe võimaldab tööandjatel kaasata osaajaga ja paindlikult suuremal määral tööjõudu andes seeläbi tööd rohkematele inimestele ning tagades neile töölepinguga suurema kaitse võrreldes võlaõigusliku lepinguga.

Muutuvtunnikokkuleppe võib sõlmida töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Muutuvtunnikokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult. Kõik muutuvtunnid, mida tööandja võib uue kokkuleppe raames pakkuda, on vabatahtlikud ja eraldi kokkulepitavad.

Eelnõu näeb ette, et tööandja võib muutuvtunnikokkuleppe sõlmida kuni 17,5 protsendiga oma töötajatest, ehk seda võimalust saab kasutada jaekaubanduse tööandja, kellele on vähemalt 6 töötajat.

Muutuvtunnikokkulepete regulatsioon on tähtajaline ja kehtib 2,5 aastat. Muudatused on kehtestatud tähtajalisena, sest see võimaldab enne perioodi lõppu selle mõjusid hinnata, mille tulemusel saab otsustada, kas muutuvtunnikokkulepete sõlmimist on otstarbekas pikendada või laiendada ka teistele sektoritele.

Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (467 SE) laiendatakse kõrgendatud piirmääras hambaravi hüvitist saavate isikute sihtrühma registreeritud töötute ja toimetulekutoetust saavate isikutega.

Praegu saavad kõrgendatud piirmääras hüvitist (85 eurot aastas 15 protsendilise omaosalusega) üle 63-aastased isikud, töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid, osalise või puuduva töövõimega isikud, rasedad ja alla üheaastase lapse emad ning isikud, kellel on suurenenud vajadus hambaraviteenusele seoses tema haigusega või osutatud tervishoiuteenusega.

Edaspidi on kõrgendatud piirmääras hambaravihüvitist õigus saada isikutel, kes on töötukassas töötuna arvel ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. Seaduse kavandatud jõustumisaeg on 2022. aasta 1. jaanuar.

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele füüsilise tõkke kiirkorras ehitamiseks“ eelnõu (435 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek ehitada ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele kiirkorras füüsiline tõke ning näha selleks ette vahendid 2022. aasta riigieelarves ja järgnevate aastate riigieelarve strateegias.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (428 OE).

Eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek kompenseerida AS-ile Elering 2021. aasta taastuvenergiatoetuse maksmise kulud täies mahus, mis võimaldaks vabastada kõik elektritarbijad ajutiselt taastuvenergiatasust.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) (441 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

maaelukomisjoni videoistungil – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tegevusest, kutsutud PRIA esindajad; maaelukomisjoni esindaja nimetamine sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogusse;

majanduskomisjoni videoistungil – konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Siseministeeriumi ettepanekutest Õiguskantsleri 14.06.2021 märgukirja tööandja deposiidi suuruse arvestamise kohta, kutsutud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (462 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil – mereväe tegevusest, sealhulgas miinitõrje võimest (Mereväebaas, Miinisadam);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – naistevastase vägivalla ennetamise hetkeseisust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja huvirühmade esindajad;

õiguskomisjonis – kriminaalpoliitika ettekandest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja riigi peaprokurör Andres Parmas; karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (478 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste eelnõu väljatöötamise kavatsusest (kohtupsühhiaatria valdkonna korrastamine), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadiku Ion Stavilaga.

Välislähetused

21.–25. november
Riigikogu liige Mart Võrklaev osaleb Young Political Leaders Delegation to Israel üritusel Iisraelis.

23.–24. november
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb 3B spiikrite kohtumisel Prantsuse Rahvusassamblee esimehe Richard Ferrandiga Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside