Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu

President Alar Karise esitatud Riigikogu otsuse „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõuga (23 OE) nimetatakse Eesti Panga nõukogu esimeheks majandusteadlane ja ka praegu Eesti Panga nõukogusse kuuluv Urmas Varblane.

Seoses Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari ametivolituste lõppemisega tegi president Riigikogule ettepaneku nimetada Varblane Eesti Panga nõukogu esimeheks alates 13. juunist.

Varblane on Eesti majandusteadlane, kes on avaldanud sadu teaduspublikatsioone ja osaleb sageli avalikes majanduspoliitilistes aruteludes. „Majandusprofessori ja Eesti Teaduste Akadeemia liikmena tugevdab ta Eesti Panga nõukogu teadmist majandusprotsessidest ja võimet kontrollida Eesti Panga juhatuse tööd,“ märkis president eelnõu seletuskirjas.

Eesti Panga nõukogu esimehe nimetab presidendi ettepanekul viieks aastaks ametisse Riigikogu. Eesti Panga nõukogu koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajad, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistung Rahvusraamatukogusse – kell 14.15: Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine ja väljakutsed;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine Omniva ja Riigilaevastiku juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 14.30: välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE) esimese lugemise ettevalmistamine, kutsutud algataja esindaja ja siseministeeriumi esindajad, kollektiivne pöördumine „Ühiskondliku lepingu petitsioon“, õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla seadusesätted, mis ei võimalda tööandjal maksta rasedale töötajale tööandja vabatahtlikku haigushüvitist, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kohtumine Pangaliidu esindajatega, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse (147 SE), tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), kutsutud huvirühmad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigikantseleisse – kell 13.10: Riigikontrolli aruanne „Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek“, kutsutud Riigikantselei, Riigikontrolli, ministeeriumite ja Eesti Varude Keskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja, õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla seadusesätted, mis ei võimalda tööandjal maksta rasedale töötajale tööandja vabatahtlikku haigushüvitist, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Tervisekassa esindajad;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindaja, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepaneku kohta maksejõuetusõiguse teatud aspektide ühtlustamiseks, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ja transiidi kohta, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO tulirelvade protokolli artiklit 10, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Valtu Põhikooli 9. klassi õpilastega.

Välislähetused

21.–25. mai
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liige Ester Karuse osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni majanduskonverentsil Bakuus Aserbaidžaanis.

23.–26. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Londoni katsekonverentsil Suurbritannias ning kohtumisel Prantsuse Rahvusassamblee ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
tel 631 6456, 5551 4433
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside