Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE) sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse majandusaasta aruande täitmisel. Eelnõu kohaselt tuleb audiitoril kohaliku omavalitsuse majandusaasta auditi aruande koostamisel lähtuda avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormist.

Eelnõu eesmärk on tagada, et haldusreformi järgselt teeksid vandeaudiitorid tõhusamalt koostööd omavalitsustega, selleks et kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate liitunud omavalitsuste probleemidest.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse audiitori aruandele samad nõuded, mis kehtivad avaliku huvi üksustele. Audiitori aruande praegune vorm ei anna infot, mida kasutajad soovivad, kuna sellest ei selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisematest valdkondadest auditeeriti, kuidas seda kontrolliti ja missuguste tulemusteni jõuti. Muudatuse kohaselt tuleb avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormi osa „peamised asjaolud“ esitada ka kohaliku omavalitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande kohta koostatavas aruandes. See  parandab aruande informatiivset väärtust selle kasutajate jaoks. Lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitab suurendada oluliselt aruande informatiivsust ja auditi läbipaistvust.

Esimene lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõuga (573 OE) muudetakse arengukava, mis puudutab ASi Tallinna Sadam osaluse protsendimäära. Riigikogus kinnitatud arengukava kohaselt säilitab riik 100 protsendilise osaluse ASis Tallinna Sadam. Selleks, et oleks võimalik viia ASi Tallinna Sadam vähemusosalusebörsile, sõnastatakse arengukavas, et riik säilitab ASis Tallinna Sadam enamusosaluse. Seega jääb riigi omandisse vähemalt 2/3 ASi Tallinna Sadam aktsiatest.

ASi Tallinna Sadam kuni 1/3 aktsiate avalik noteerimine on kokkulepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Täpsem aktsiate noteerimise protsent võib jääda vahemikku 28–33 protsenti. See selgub siis, kui emissiooni struktuur on välja töötatud. Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta I poolaasta lõpuks.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusooper Estonia tegevus ja tulevikuplaanid, kutsutud Rahvusooper Estonia esindajad;

maaelukomisjonis – toidu raiskamise vähendamisest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Toidupanga, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse, Rimi, Hollandi Saatkonna, MTÜ Skill Mill ja E-dible ning MTÜ Lootus Sinuga esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – 2017. aasta arenguseire aruanne, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; tehisintellekti ja andmemajanduse reguleerimisest, kutsutud advokaadibüroo TRINITI ning advokaadibüroo NJORD ja Tartu Ülikooli esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ eelnõu (552 OE), kutsutud esitaja esindaja; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (504 SE);

rahanduskomisjoni väljasõiduistung – kohtumine Pangaliidu esindajatega (Luminor pank, Liivalaia 45);

riigikaitsekomisjonis – strateegilisest kommunikatsioonist ja julgeolekust, kutsutud Riigikantselei esindaja;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – Sotsiaalkindlustusameti tööst (Sotsiaalkindlustusamet);

õiguskomisjonis – kell 11.30 või 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: korteriomandi- ja korteriühistu seaduse rakendumisest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Korteriühistute Liidu, MTÜ Korteriühistute Juhtide Assotsiatsiooni ja MTÜ Tallinna Korteriühistute Liidu esindajad; relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) arutelu jätkamine, kutsutud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

Välislähetused

11. – 23. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Surinames, Guyanas, Trinidadis ja Tobagos ning Grenadas.

21. – 23. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on töövisiidil Madridis Hispaanias.

21. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esinaine Marianne Mikko (23. – 26. jaanuar) ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (21. – 26. jaanuar), Andres Herkel (21. – 23. jaanuar), Eerik-Niiles Kross (21. – 25. jaanuar), Jaak Madison (22. – 25. jaanuar) ja Tiit Terik (21. – 25. jaanuar) osalevad ENPA 2018. aasta I osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. – 26. jaanuar
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on töövisiidil Tel Avivis, et tutvuda Iisraeli innovatsioonipoliitika ja selle institutsionaalsete tugistruktuuridega.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside