Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: 

Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (490 SE) viiakse autoveoseadus, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus jt seadused vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate direktiivide ja otsekohalduvate määrustega. Maanteepaketi eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi tingimused.

Rahvusvahelisel tasulisel autoveol hõlmatakse ühenduse tegevusloa nõudega ka autod ja autorongid, mille lubatud täismass on 2500 kilogrammi kuni 3500 kilogrammi vahel. Muu hulgas on tegevusloa saamiseks vajalik koolituse läbinud veokorraldusjuhi olemasolu, kes vastutab vedaja juures korraldatavate autovedude eest.

Direktiivi ülevõtmiseks on vaja kehtestada rakendusnormid, millega laiendatakse autoveosektorile lähetatud töötajate direktiivi nõudeid. Seetõttu tuleb edaspidi autovedu teises riigis teostavale autojuhile maksta vähemalt lähetuse toimumise koha riigi töötasu alammäära suurust töötasu, seal hulgas ületunnitöötasu jm. Seda juhul, kui poolte kokkuleppel makstakse töötasu alammääras ning lähetuse toimumise koha töötasu alammäär on koduriigi töötasu alammäärast suurem.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: 

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (528 OE) näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeks Ivi Proos. Eelnõu esitamine tuleneb ajaolust, et Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme Kaie Keremi volitused lõppesid ennetähtaegselt tema surma tõttu. Eesti Panga Nõukogu esimees tegi 18. jaanuaril rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada nõukogu liikmeks Ivi Proos.

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Tulenevalt Eesti Panga seadusest nimetab nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul.

Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise eelnõu (496 SE) näeb ette vähendada gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu üheksale protsendile, et seeläbi vähendada hüppelise hinnatõusu mõju Eesti tarbijatele ja ettevõtetele.

Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (498 SE) sätestatakse, et edaspidi määrab vallavanematele ja linnapeadele, palgalistele linnavalitsuse liikmetele ning volikogu esimeestele ja aseesimeestele palgad ja hüvitised volikogu eelmine koosseis.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad „Merendussektor – laevajäätmete ebaseaduslikku merreheitmist käsitlevate ELi eeskirjade läbivaatamise“ avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Riigimetsa Majandamise Keskuse kestvuslepingutest, kutsutud Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 14.45: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile – Eesti seisukohad Euroopa missioone käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta; kell 15.15: põhikooli lõpetamise tingimustest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Eesti Matemaatika Seltsi esindajad; istungi teine punkt on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kohtumine Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakraga;

majanduskomisjoni videoistungil – tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE); tuumaenergia töörühma tööst, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Eesti Eruohvitseride Kogu tegevusest, kutsutud Eesti Eruohvitseride Kogu esimees kolonel (erus) Enn Tupp;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Riigikontrolli auditist „Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine“, kutsutud Riigikontrolli, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Teenuse ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Regionaalhaigla, Eesti Onkoloogide Seltsi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Puuetega Koja, SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu“ ja Eesti Vähiliidu esindajad; Terviseameti ja Ravimiameti ühendamise plaanist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjoni videoistungil – äriregistri seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja kaasatud huvirühmade esindajad.

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Soome parlamendi esimehe Matti Vanhaneniga.

Kell 11.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb majandusjulgeoleku konverentsil „Eesti toimetulek kriisidega“.

Kell 14 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja liige Ants Laaneots osalevad videosilla vahendusel NATO PA komiteede ühisistungil.

Kell 18 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb videosilla vahendusel NATO PA alalise komitee istungil.

Välislähetus

22. – 24. veebruar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtul ning osaleb kohtumistel Eesti koolis ja Rootsi ringmajanduse ettevõtjatega Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside