Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Eelnõuga viiakse seadus kooskõlla põhiseadusega ning luuakse regulatsioon, mis võimaldab väärteo tõttu vahetult kahju saanud või vahetult tervisekahjustuse saanud isikul tutvuda tema õiguste kaitseks vajaliku väärteomenetluses kogutud teabega. Kehtiv regulatsioon takistab väärteo tõttu kahju saanud isikutel oma õigusi piisava efektiivsusega kaitsta.

Muudatus võimaldab väärteo tõttu vahetult tervisekahjustuse või varalise kahju saanud isikul ja tema esindajal tutvuda pärast väärteoasja lahendamist väärteoasjas tehtud lahendi kõrval ka väärteotoimikuga. Muudatus hõlmab lisaks väärteo tõttu vahetult varalist kahju saanud isikutele ka neid isikuid, kellel on otseselt väärteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustus, sest nt liiklusõnnetuste puhul esineb vahel olukordi, kus ainsaks kahjuks ongi tervisekahjustus. Isikute ringi on piiritletud vahetult varalise kahju või vahetult tervisekahjustuse saanud isikutega selleks, et vältida vaidlusi moraalse kahju osas, mis väärteomenetluses üldreeglina ka võimalik ei tohiks olla.

Muudatus annab võimaluse kaaluda, kas kohtusse pöördumine tsiviilhagiga on põhjendatud või mitte ning kas on võimalik saavutada kohtuväline kokkulepe kahju hüvitamise osas kohut koormamata. Vastasel korral peaks väärteo tagajärjel vahetult tervisekahjustuse või varalise kahju saanud isik ja tema esindaja kõigepealt pöörduma kohtusse, kes siis saaks väärteotoimiku kohtuväliselt menetlejalt välja nõuda.

Õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE). Eelnõuga muudetakse väärteomenetluses rakendatava lühimenetluse menetlusliiki, et isiku käitumise mõjutamiseks oleks rahalise trahvi kõrval võimalik kohaldada alternatiivseid mõjutusmeetmeid.

Eelnõuga sätestatakse võimalus kohaldada rahunemispeatust kui mõjutusmeedet. Meede on mõeldud mõjutama neid, kes on ületanud lubatud piirkiirust kuni 20 km/h. Selle meetme kasutuselevõtuga antakse kohtuvälisele menetlejale võimalus suunata isik pärast tema sõiduki peatamist vastavale alale kindlaksmääratud ajaks ootama sõidu jätkamist.

Seletuskirja kohaselt on eelnõus esmaseks mõjutusmeetmeks valitud liiklusega seotud alternatiivse mõjutustegevuse hulka kuuluv meede seepärast, et liiklusrikkumiste hulk on endiselt suur ning just esimese ja olemuselt vähem riivava rikkumise korral on tähtis sellele reageerida võimalikult mõjusal viisil. Rahunemispeatusega luuakse seega veel üks võimalus mõjutada isiku liikluskäitumist ja kiiruspiirangutest kinnipidamist juba varases staadiumis, mil isiku toime pandud rikkumine ja liikluskäitumises tehtud vead ei ole veel nii tõsised, et peaksid kaasa tooma karmi sanktsiooni, kuid on piisavad, et neile asjakohast tähelepanu pöörata.

Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – statistilisest metsainventuurist, kutsutud Keskkonnaagentuuri, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad;

kultuurikomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Akadeemiliste AÜde Nõukogu, Eesti Teaduskoja ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ning Eesti Arstide Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „“Ei“ lemmikloomadega kerjamisele“, kutsutud pöördumise esindajad;

majanduskomisjonis – turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE), kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna õigusloome plaanidest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud algataja esindaja ja Rahandusministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – lisaeelarve täitmisest ja meetmete rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Eesti Proviisorapteekide Liidu, Eesti Ravimitootjate Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi  ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindajad;

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning TGS Baltic esindajad.

Sündmused

Kell 7.06 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldıziga.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb kohtumisel Ameerika Ühendriigi suursaatkonna poliitika- ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jamie Shufflebargeriga.

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Põhja-Balti koostööformaadi (NB8) parlamendiesimeeste videokonverentsil.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside