Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) täiendatakse korrakaitseseaduse § 38 erisättega, millega reguleeritakse isikutele õiguste selgitamiskohustust politsei või muu korrakaitseorgani poolt joobes sõidukijuhtide tuvastamiseks läbiviidava nn „kõik puhuvad“ operatsiooni korral. Tegemist on olukorraga, kus seaduse § 25 alusel toimub korrakaitseorgani poolt valitud ajal ja kohas sõidukijuhtide valikuta kinnipidamine ning allutamine alkoholijoobe tuvastamist võimaldavale kontrollimisele. Muudatus kujutab endast erinormi üldise selgitamiskohustuse suhtes ja seab selliste eelmainitud operatsioonide korral selgitamiskohustuse sõltuvusse kontrollitava isiku tahteavaldusest.

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE) näeb ette Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise, et tagada Vabariigi Presidendi valimine valimiskogus.

Sotsiaalkomisjoni algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (292 SE) muudetakse töötuskindlustuse seadust. Eelnõus sätestatakse töötaja ja ametniku õigused kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral, kui tööandja ei ole töötuskindlustuse seaduses sätestatud aja jooksul esitanud avaldust Eesti Töötukassale.

Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Helmen Küti, Jüri Jaansoni ja Andres Metsoja algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE) sisuks on laiendada üldarstiabi osutavate perearstide õigusi, lubades neil vastava kvalifikatsiooni olemasolu korral tegeleda eriarstiabi esmase diagnostikaga ja kasutada kiirgusseadmeid, millisele tööle peavad olema kaasatud radioloogiatehnik ja radioloog.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), kutsutud Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – majandusarengu töögrupi raporti tulemuste tutvustus;

rahanduskomisjonis – organisatsioonilised küsimused;

riigikaitsekomisjonis – magistritöö „Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel,“ kutsutud magistritöö autor kapten Tanel Rattiste ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine majanduskomisjonile riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu arenguministrite 28. novembri istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu 2017. aasta välislähetuste eelarve kavandamisest; ülevaade 8. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei (videokonverents);

õiguskomisjonis – kadunud inimeste otsimisega seotud õiguslik regulatsioon ja seaduste muutmisvajadus, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad; arutelu Kihnu saarestiku päästevõimekuse tõstmisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Välislähetused

18. – 22. november
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Istanbulis, Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside