Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) eelnõu on välja töötatud, et tagada nende välismaalaste Eestis viibimine ja Eestisse õppima ning elama asumine, kes panustavad Eesti arengusse ja kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega ning Eesti tööjõuturu vajadustega, samuti et tõhustada võimalusi kontrollida välismaalaste töötamise tingimuste täitmist.

Eelnõu eesmärk on korrastada välismaalaste Eestis töötamise regulatsiooni ja välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja elama asumise tingimusi, arvestades pidevas muutumises olevat keskkonda ja sellest tulenevalt uusi vajadusi ning pidades silmas ka erinevates riiklikes arengukavades toodud eesmärke.

Eesti sisserändepoliitika eesmärk on ühelt poolt soodustada nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes annavad kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust, ja teiselt poolt hoida ära elamislubade ja viisade väärkasutust ning ebaseaduslikku sisserännet, et tagada turvalisus, avalik kord ja riigi julgeolek.

Esitatud muudatusettepanekud näevad lisaks sõjapõgenikke puudutavatele küsimustele ette seni kehtinud keskmise palga nõudest loobumist kolmandate riikide kodanikele ning eraldi iduettevõtte kategooria toomist seadusandlusesse, millele ei kehtiks keskmise palga nõue. Lisaks on ette nähtud mitmeid teisi muudatusi, mis soodustavad rännet kolmandatest riikidest.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Justiitsministeeriumi, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti Lennundusmuuseumi olukorrast ja perspektiividest, kutsutud Lennundusmuuseumi ja Eesti Lennundusklastri esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungilmaksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta;

riigikaitsekomisjoni – kell 15: ülevaade 16. märtsil Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja aktuaalsetest arengutest NATO heidutus- ja kaitsehoiaku arendamisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kirja “Riiklikult evalveeritud teadusasutuste koostöökogu pöördumise seoses sotsiaalministeeriumi plaaniga sulgeda Tervise Arengu Instituut” arutelu, kutsutud Sotisaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad; ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest;

õiguskomisjoni videoistungil politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE), kutsutud Siseministeeriumi, ROTALi ja politseiteenistujate ametiühingu esindajad.

Sündmused

Kell 11 –  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungil.

Kell 15 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Ukraina parlamendi väliskomisjoniga.

Välislähetused

17.–26. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Toomas Kivimägi ning liikmed Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 144. assamblee töös Indoneesias.

19.–22. märts
Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik osaleb Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel Val de Loire’is Prantsusmaal.

20.–22. märts
Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ja liige Ivari Padar osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel Val de Loire’is Prantsusmaal.

20.–23. märts
Väliskomisjoni aseesimees ja Eesti-Ukraina parlamendirühma liige Mihhail Lotman osaleb Kalinowski konverentsil ja United for Ukraine Network kohtumisel Vilniuses Leedus.

20.–24. märts
Majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester ning liikmed Riho BreivelJüri JaansonMihhail Korb ja Kalvi Kõva külastavad maailmanäitust Expo 2020 ja ärifoorumit Dubais ning kohtuvad Araabia Ühendemiraatide Föderaalse Rahvusnõukogu majanduskomisjoni liikmetega ja Eesti suursaatkonna esindajatega Abu Dhabis Araabia Ühendemiraatides.

21.–27. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Põhjamaade Nõukogu istungil Malmös Rootsis ja Beneluxi Parlamendi plenaaristungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 631 6356, 515 3903
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside