Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Kell 10 täiskogu istung

Riigikogu päevakorras on kokku kaheksa eelnõu menetlemine, neist üks on teisel lugemisel ja seitse esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud  veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE). Eelnõuga muudetakse paindlikumaks avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamise regulatsiooni. Avaliku veekogu kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega koormamiseks peab veeseaduse kohaselt olema väljastatud asjakohane hoonestusluba. Hoonestusloa taotlust ei saa aga seaduse kohaselt menetlusse võtta, kui sama avaliku veekogu veeala suhtes on algatatud teine hoonestusloa taotlus või maakonnaplaneering ning selle koostamise menetlus ei ole lõppenud. Eelnõuga muudetakse hoonestusloa menetluse algatamise keeldu paindlikumaks ja kehtestatakse sätted, mille kohaselt võib hoonestusloa menetluse algatada teatud juhtudel ka siis, kui sama ala suhtes on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus või maakonnaplaneering. Samuti muudetakse lihtsamate ehitiste puhul hoonestusloa andjat, et võimaldada selliste ehitiste lubade kiiremat ja paindlikumat menetlust. Eelnõu kohaselt on sellisteks ehitisteks supelranda teenindavad kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga puhke- ja spordirajatised.

2. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Neeme Suure asemele Tatjana Jaanson, asendusliikmeteks Marianne Mikko ja senise asendusliikme Urve Palo asemele Maimu Berg.

3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Heljo Pikhofi asemel Tiit Tammsaar ja asendusliikmeks Karel Rüütli. Samuti nähakse ette nimetada asendusliikmeks Eiki Nestori asemel Heljo Pikhof.

4. Esimesel lugemisel on Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE). Eelnõu näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Ülo Tuliku asemele Siim Valmar Kiisler ja asendusliikmeks Kaja Kresimani asemel Ken-Marti Vaher.

5. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud erakonnaseaduse § 12¹ täiendamise seaduse eelnõu (598 SE). Eelnõu eesmärk on keelata erakondadel teha reklaamikulusid (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised) rohkem kui 500 000 euro eest kalendriaastas. Piirmäära ületavad kulud loetakse keelatud annetusteks.

6. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud erakonnaseaduse § 12⁷muutmise seaduse eelnõu (599 SE). Eelnõu kohaselt muudetakse erakondade rahastamise süsteemi jagades pool eraldisest kõigi erakondade vahel, kes kogusid vähemalt 2% valijate häältest, proportsionaalselt vastavalt valimistel kogutud häältele. Teine pool eraldisest jagataks kõigi parlamendis esindatud erakondade vahel võrdselt. Erakondadel, kes kogusid vähemalt 1% valijate toetuse, säiliks 10000-eurone toetus.

7. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE). Eelnõu eesmärgiks on muuta kehtivat volinikukandidaadi esitamise korda. Käesoleval ajal esitab volinikukandidaadi valitsus, kes ei pea enne otsuse tegemist kandidaati ühegi põhiseadusliku institutsiooniga kooskõlastama. Eelnõu vastuvõtmisel saaks valitsus esitada vaid selle kandidaadi, kelle on heaks kiitnud Riigikogu.

8. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (603 SE). Eelnõuga laiendatakse üheltpoolt riigivaraseaduses nimetatud juriidiliste isikute nõukogu liikme nimetamist Riigikogu asjaomasele komisjonile, kellel tuleb anda oma nõusolek isiku nõukogu liikmeks nimetamisele. Samuti soovitakse välistada valiku tegemisel Riigikogu liikmete määramine nimetatud nõukogudesse.


Kell 14
komisjonide istungid

maaelukomisjonis veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE) (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE), kutsutud justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Katariina Kärsten ja Riigikogu kantselei valimiste osakonna õigusnõunik Arne Koitmäe; kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (588 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); rahanduskomisjonile arvamuse andmine reklaamimaksu regulatsiooni põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis kell 13.30: kohtumine maksu ja tolliameti esindajatega (Lõõtsa 8a);

riigikaitsekomisjonis küberjulgeoleku strateegia arutelu, kutsutud kaitseministeeriumi asekantsler Taimar Peterkop ning majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, veteranipäeva tähistamine;

sotsiaalkomisjonis kell 13: ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) (ruum L-333);

väliskomisjonis kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega (Kadrioru loss);

õiguskomisjonis kell 13: Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika valdkonna asekantsler Kristel Siitam-Nyiri, karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tanel Kalmet, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Marju Aibast, keskkriminaalpolitsei arendusbüroo juht Priit Heinsoo, BSA I The Software Alliance lepinguline esindaja vandeadvokaat Kaido Uduste, Eesti autoriõiguste kaitse organisatsiooni tegevdirektor Erik Mandre, Eesti autorite ühingu tegevdirektor Kalev Rattus;


Sündmused

Kell 14.30 – algab Riigikogu lahtiste uste päeva programm politsei- ja piirivalveorkestri vasekvinteti tervituskontsertiga.

Kell 14.40 – tantsime Märt Aguga sünnipäevale.

Kell 14.50 Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Riigikogu lahtiste uste päevale saabujaid.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, kauaaegne Riigikogu liige Mart Nutt, ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja Tartu Ülikooli riigiteaduste üliõpilane Indrek Lepik kõnelevad Riigikogu istungisaalis toimuval kõnekoosolekul „95 aastat rahvaesindust“.

Kell 15 – Koolifilmi programm (Komandandi maja saalis).

Kell 16 – mälumäng „Parlament ja Eesti riik läbi 95 aasta“. Osalevad koolide, Riigikogu liikmete ja Riigikogu kantselei võistkonnad. Mängu juhivad Eesti Mälumänguliidu juhatuse liikmed Indrek Salis ja Aare Olander (konverentsisaal).

Kell 16 – Noortebändide garaažikontsert , üles astuvad Ziggy Wild (Noortebänd 2013),
Slippery Slope (Noortebänd 2011), Sibyl Vane (Noortebänd 2011), Wilhelm (2013 finalist) (Komandandi maja õues).

Kell 16 – kohvikujutud Riigikogu liikmetega (Riigikogu kohvik).

Kell 17.30 – Koolifilmi paremik konverentsisaalis.

Kell 18 – tantsime suvisele tantsupeole koos Märt Aguga.

Kell 19 Tõnis Mägi ja Estraadiraadio kontsert (Toompea lossi õues).

Välislähetused

18.-22. aprill

Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee keskkonnakomisjoni raportööride töökava istungil ja kohtumistel Austria parlamendis.

21.-22. aprill

Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb rahvusvahelisel transpordi- ja logistika konverentsil “Transrussia 2014” Venemaa Föderatsioonis.

 

Tagasiside