Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Heili Sepa ametivanne

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE) tagab regulatsioonide üheselt mõistetavuse, et lahendada praktikas ilmnenud ruumiandmete taristu arendamisega seotud probleemid. Ruumiandmed on sellised andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale. Nende hulka kuuluvad ka andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis.

Seletuskirjas märgitakse, et kehtiv seadus sätestab, et liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse võimaluse korral viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Selline valikuline käitumisjuhend on põhjustanud palju vaidlusi ja arusaamatusi. Euroopas on levinud tava, et ühel pool liikluspinda numereeritakse kõrvuti asetsevaid maaüksusi ja järjest paiknevaid hooneid paarituarvuliste numbritega ning teisel pool paarisarvuliste numbritega. Euroopalikku tava tuleks järgida ka Eestis. Selline lähenemine tagab hoonete ja maaüksuste leidmise geograafilises ruumis, mis on koha-aadressi peamisi funktsioone.

Kehtivas seaduses kasutatakse määratlusi tiheasustus ja detailplaneeringu kohustusega ala. Nimetatud mõisted on tekitanud segadust, kuna eri valdkondade spetsialistid sisustavad seda erinevalt ja puudub konkreetne piir tihe- ja hajaasustusega alade vahel. Planeerijad käsitlevad kõiki linnu, aleveid ja alevikke automaatselt tiheasustusena, kuid koha-aadressi määramisel selline lähenemine ei sobi. Hajaasustusaladel võib mõnel juhul (näiteks looduskaitse eesmärkidel) olla detailplaneeringu kohustus, kuid sellistel aladel ei ole otstarbekas rakendada unikaalaadressi ega aadressikohtade järgi adresseerimise nõudeid. Samuti on mõnes Eesti linnas suuri alasid, mis ei ole asustatud ega ole ka lähitulevikus sinna tiheasustust tekkimas (näiteks Paldiski, Kohtla-Järve, Tapa jt). Seetõttu ei ole otstarbekas käsitleda kogu linna maaüksusi kui unikaalaadressi nõudega aadressiobjekte. Seega sõnastatakse nimetatud säte ümber. Praktikas on olnud probleeme geodeetilise märgi mõõtmistöödega, kus kinnisaja omanik on küll taganud juurdepääsu märgile ja lubanud selle hooldustöid, aga mõõtmist mitte, sest seadus seda otseselt ei sätesta.

Äriseadustiku ja mittetulundusühingute seaduse muutmise eesmärk on tagada äriregistri ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris koostalitlusvõime aadressiandmete süsteemi infosüsteemiga.

Rahvastikuregistri seaduse muutmise eesmärk on anda volitatud töötlejale õigus luua kuni aadressi aadressiandmete süsteemi infosüsteemis registreerimiseni kohaliku omavalitsuse taotlusel rahvastikuregistrisse ajutised aadressiandmed. See on vajalik, et tagada isikule elukoha registreerimise võimalus ja sellest tulenevad õigused.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (387 OE) näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Imre Sooäär ja nimetada delegatsiooni juhiks Marko Šorin.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) eesmärgiks on keelata araabia kultuuridest pärinevate näokatete burka ja niqabi kandmine avalikes kohtades.

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE) eesmärk on anda Vabariigi Presidendile õigus ja kohustus mitte nimetada ministriks isikuid, kes ministri ametisse ei sobi. Minister peab olema usaldusväärne, ilma kehtivate kuriteo eest määratud karistusteta ja täielikult teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, kes valdab vabalt eesti keelt.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (343 OE) näeb ette moodustada Riigikogu rahvastiku kuueliikmeline probleemkomisjon kõikide fraktsioonide esindajatest. Komisjoni ülesanne on uurida riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade, valitsemisala arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teha ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade koostööst soome-ugri hõimurahvastega, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – Eesti Põllumeeste Keskliidu ettepanek suuremõõtmeliste veoste eeskirjade muutmiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti ja Tartumaa Põllumeeste Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – Erakond Eestimaa Rohelised, Noored Rohelised ja Ökoriik Eesti algatatud kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ arutelu Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 13: Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Andres Anvelt ja Riigikantselei ELi sekretariaadi nõunikud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile (ruum L262);

rahanduskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – Arenguseire Keskuse tutvustus, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

sotsiaalkomisjonis – harvikhaiguste levikust ja ravi võimalustest Eestis, kutsutud Eesti Agrenska Fondi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Haigekassa, Lastearstide Seltsi, Perearstide Seltsi ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L241);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti, Läti ja Leedu presidendi kohtumisest Ameerika Ühendriikide asepresidendi Mike Pence’igam kutsutud Vabariigi Presidendi välisnõunik Kyllike Sillaste-Elling; Eesti seisukohad 2.-3. märtsil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskavast aastateks 2014-2017, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

õiguskomisjonis – kell 14.30: seisukoha kujundamine häirekeskuse juhi kandidaadi suhtes; töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb majandusarengu töögrupi töökoosolekul.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub vabariigi aastapäeva üritusel Keila sotsiaalkeskuses.

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Lennart Meri „Hõbevalge“ itaaliakeelse tõlkeraamatu esitlusel (suursaadiku residents).

Välislähetused

19. – 21. veebruar
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Euroopa ja Balkani väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Prištinas, Kosovos.

20. – 21. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa ja USA suhteid edendava projekti Transatlantic Renewal Project ümarlaual Kiievis, Ukrainas.

21. – 22. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on kohtumistel Rootsi kaitseministri ja parlamendi Rikstagi riigikaitsekomisjoni esimehega Stockholmis.

21. – 24. veebruar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt ja delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee talveistungil ja Alalise Komitee istungil Viinis, Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside