Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra  järgi on täiskogus üks seaduseelnõu kolmandal ja üks Riigikogu otsuse eelnõu esimesel lugemisel. Teine päevakorrapunkt on valitsuse aruanne Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis.

  1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE). Eelnõu eesmärk on kohtumenetlusest ja prokuratuuri lahenditest tulenevate riigi rahaliste nõuete haldamise kvaliteedi parandamine ja ühtlustamine. Samuti sellega kaasnevate kulude kokkuhoid. Eelnõuga viiakse alates 1. jaanuarist 2014 arvestuse pidamine maksukohustuslaste registrisse tekkivate nõuete üle, mis tulenevad Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavatest kohtumenetlustest, samuti Riigikohtu ja prokuratuuri lahenditest tulenevatest nõuetest. Viidatud asutused saavad andmekogu volitatud töötleja õigused. Sellega antakse neile vajalikul määral juurdepääsu õigus maksusaladusele. Nad jäävad nõuete haldajaks ja sissenõudjaks, st edastab tähtajaks tasumata nõude kohtutäiturile. Nende nõuete sissenõudmist ei anta maksu- ja tolliameti pädevusse.
     
  2. Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis. Ettekandja on rahandusminister Jürgen Ligi.
     
  3. Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud  Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (544 OE). Selle eesmärk on anda valitsusele ülesanne 2014. aasta 1. märtsiks välja töötada kohalike omavalitsuste poolt ettevõtluse toetamise kompleksne lahendus, kus vastavad praktilised võimalused ettevõtluskeskkonda mõjutada ja töökohti luua sätestatakse ka erinevates valdkonnaseadustes.

 

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); EL-i direktiiv, millega muudetakse direktiivi pakendite ja pakendijäätmete kohta, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

maaelukomisjonis – piima- ja kalatoodete sisseveokeeld Venemaale; toiduhügieen ja selle järelevalve toidu käitlemisel, kutsutud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Ago Pärtel;

majanduskomisjonis – maakondlike arenduskeskuste tegevus ettevõtluse edendamisel; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Rail Baltic projekti hetkeseisust ja arutelu;

põhiseaduskomisjonis – justiitsministeeriumi 2014. aasta tööplaani tutvustus; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud siseministeeriumi esindaja; rahanduskomisjonile arvamuse andmine strateegiliste arengudokumentide ja põhiseaduslike institutsioonide erisuste osas riigieelarve seaduse eelnõus (513 SE); vastuskirja projekti arutelu Eesti Linnade Liidu kirjale, mis puudutab eelnõu 513 SE menetlust Riigikogus, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2013. aasta detsembris toimunud Euroopa Liidu Ülemkogu arutelu, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran; Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu esitamine arvamuse avaldamiseks;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung „Last üksi kasvatavate vanemate majanduslik ja sotsiaalne toimetulek – probleemid ja lahendused“, ettekanded teevad sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite Koja ja advokatuuri esindajad; kutsutud on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Lapse Huvikaitse Koja, Eesti Lastevanemate Liidu, Lastekaitse Liidu, Ühendus Isade Eest MTÜ, MTÜ Üksikvanema Heaks, MTÜ Ühendus Emade ja Laste Kaitseks esindajad; veebiülekanne (konverentsisaal);

väliskomisjonis – kohtumine Eesti suursaadikukandidaatidega Hispaanias ja Andorras; Lätis ja Usbekistanis; Ungaris, Horvaatias ja Sloveenias, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann; Venemaa kehtestatud toiduainete impordipiirangutest ning edasistest tegevustest ja plaanidest, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning Veterinaar- ja Toiduameti, välisministeeriumi, Eesti Kalaliidu ja Eesti Piimaliidu esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu, kutsutud justiitsministri esindajad (462 SE).


Välislähetused

21. – 22. jaanuar
Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv osaleb Balti Assamblee presiidiumi istungil ning Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumisel Kopenhaagenis.

21. – 25. jaanuar
Riigikogu liige Juku-Kalle Raid esindab Eestit konverentsil World Freedom Day Taiwanis.

 

 

Tagasiside