Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE) eesmärk on soodustada vanglas digitaalsele asjaajamisele üleminekut ning avardada kinnipeetavate võimalusi kasutada tehnoloogiat.

Eelnõu järgi on kinnipeetavatel võimalik kasutada senisest enam internetti, ent seda jätkuvalt kontrollitud keskkonnas ja piiratud arvul lehekülgedel. Muudatuse eesmärk on, et kinnipeetavad saaks ligi näiteks oma digitoimikule, tutvuda seadustega, teha halduskaebusi või jätkata haridusteed.

Avavanglas ja lühiajalise väljasõidu ajal võimaldatakse kinnipeetavatel edaspidi kasutada mobiiltelefoni, mille kaudu saab vangla vajadusel vangiga kontakti. Samuti lubatakse eelnõu järgi vangidele hõlpsamini lühiajalisi kokkusaamisi ning seda ka videosilla teel.

Eelnõuga vähendatakse ka maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia sätted rahvusvaheliste soovitustega kooskõlla. Eelnõu järgi peab kahe kartserikaristuse vahele jääma mõistlik aeg, mis ei tohi olla lühem kui kaks ööpäeva.

Praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu arvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Lisaks muudetakse karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Riigikogu 79 liikme esitatud Riigikogu avalduse „Venemaa poolt küüditatud laste tagasitoomiseks Ukrainasse“ eelnõuga (375 AE) mõistetakse hukka Venemaa tahtlik, süsteemne ja rahvusvahelise õiguse vastane Ukraina laste küüditamine ning nõutakse laste vabastamist ja nende turvalise tagasipöördumise tagamist Ukrainasse.

Saadikud juhivad eelnõus tähelepanu, et tahtlik ja süsteemne laste küüditamine Ukrainast Venemaale ja Valgevenesse on rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjakuritegu ja genotsiid. Nende sõnul on Venemaa ja Valgevene eesmärk hävitada ukraina rahvus ja identiteet, seejuures tappes, haavates, traumeerides ning ümber asustades Ukraina lapsi. Venemaa Föderatsiooni poolt 2014. aastal alustatud agressioonisõja kestel on Ukraina aladelt Venemaale viidud sadu tuhandeid lapsi.

„Riigikogu mõistab karmilt hukka Venemaa ja Valgevene tahtliku, süsteemse ning rahvusvahelise õiguse vastase laste küüditamise Ukrainast ja taunib Venemaa otsust anda Ukraina lastele lihtsustatud korras kodakondsus eesmärgiga vägivaldselt muuta laste identiteet ning nad Venemaa ühiskonda assimileerida,“ seisab eelnõus.

Riigikogu nõuab eelnõu kohaselt Venemaalt ja Valgevenelt Ukrainast küüditatud laste vabastamist ja nende Ukrainasse turvalise tagasipöördumise tagamist ning kutsub kõiki riike üles aitama kaasa laste Ukrainasse naasmisele ja tegema selle nimel koostööd.

Eelnõu arutatakse ühel lugemisel – pärast esitajate ja väliskomisjoni esindaja ettekannet, küsimusi ning fraktsioonide ja komisjonide esindajate sõnavõtte toimub eelnõu lõpphääletus.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Kontrollikoja eriraport “Euroopa Liidu toetusest biokütustele”, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Keit Pentus-Rosimannus;

kultuurikomisjonis rahvusooperi hoone juurdeehitus, kutsutud Tallinna abilinnapea Kaarel Oja ja Rahvusooper Estonia esindaja;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil“, kutsutud lemmikloomade ja -lindude jaemüügiga tegelevate ettevõtete esindajad;

majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhtidega; Nordica erikontrolli tulemused, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar, Eesti riigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orav, Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik ning asedirektor ja välispoliitika programmi juht Kristi Raik; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild);

rahanduskomisjonis riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud põhiseaduslike institutsioonide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni kiri „Platvorm lobikohtumiste registreerimiseks ja avalikustamiseks“;

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut; meditsiiniseadme seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 25.–29. veebruaril toimuvatel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumistel, kutsutud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning Välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.45 – põhiseaduskomisjon kohtub Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo delegatsiooniga.

Kell 12 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani-Eesti parlamendirühma juhi Jala Ahmadovaga.

Kell 16 – XIV Riigikogu statistikakogumikku tutvustavas vestlusringis osalevad kogumiku peatoimetaja, Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna juhataja Kaido Jõgeva, Riigikogu liige Yoko Alender ja politoloog Tõnis Leht (Eesti Rahvusraamatukogu).

Välislähetused

18.–21. veebruar
Riigikogu esimees Lauri Hussar on visiidil Berliinis ja Münchenis Saksamaal. Riigikogu esimeest saadavad visiidil väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt.

18.–21. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid (18.–20. veebruar) ja liige Jüri Ratas (19.–21. veebruar) osalevad NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandus- ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee ühisistungil Brüsselis Belgias.

20.–23. veebruar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma (22.–23. veebruar) ja liige Kristo Enn Vaga osalevad assamblee talvekohtumisel Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside