Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade
Ettekandja õiguskantsler Ülle Madise

Esimene lugemine – 3 eelnõu:

Õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõuga (267 SE) täiendatakse korrakaitseseaduse § 38 erisättega, millega reguleeritakse isikutele õiguste selgitamiskohustust politsei või muu korrakaitseorgani poolt joobes sõidukijuhtide tuvastamiseks läbiviidava nn „kõik puhuvad“ operatsiooni korral. Tegemist on olukorraga, kus seaduse § 25 alusel toimub korrakaitseorgani poolt valitud ajal ja kohas sõidukijuhtide valikuta kinnipidamine ning allutamine alkoholijoobe tuvastamist võimaldavale kontrollimisele. Muudatus kujutab endast erinormi üldise selgitamiskohustuse suhtes ja seab selliste eelmainitud operatsioonide korral selgitamiskohustuse sõltuvusse kontrollitava isiku tahteavaldusest.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (224 SE) nähakse riigieelarves ette toetus toidukulude katmiseks koolieelses munitsipaal- ja eralasteasutuses alusharidust omandavatele 5-7 aastastele lastele ja kehtestatakse toetuse summaks 1,5 eurot lapse kohta.

Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE) näeb ette Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamise.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (248 OE), kutsutud Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti koolijuhtide Ühenduse ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – väljasõiduistung karusloomakasvandustesse – kell 14.15: Kurna OÜ tšintšiljafarm; kell 15.45: Rooküla Esimene OÜ naaritsafarm (Albu vald Järvamaal);

majanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Lennujaam – kell 14: kohtumine ASi Nordic Aviation Group juhtidega; kell 15: kohtumine ASi Tallinna Lennujaam juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja MTÜ Finance Estonia esindajad; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Aiandusliidu esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti ja Vietnami vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (277 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse tutvustus; Riigi Infosüsteemi Ameti tutvustus;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: kohtumine välisminister Jürgen Ligiga; Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 26.-27. septembril toimuval ELi kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel Bratislavas, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel Bratislavas, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Tiibeti autonoomse piirkonna delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub õiguskantsler Ülle Madisega.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Käsipalliliidu juhatuse koosolekul.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside