Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise teeb ettekande õiguskantsleri tegevusest 2021-2022. aastal.

Esimene lugemine – üks eelnõu

Riigikogu liikmete Helir-Valdor Seederi, Heiki Hepneri, Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamme, Üllar Saaremäe, Priit Sibula, Andres Metsoja ning Mihhail Lotmani algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE) näeb ette tunnistada kehtetuks Eestis elavate välismaalaste, välja arvatud Euroopa Liidu kodanike, hääletamisõigus kohalikel valimistel. Praeguse seaduse järgi võivad kohalikel valimistel osaleda ka välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiva elukoha aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni videoistungil – atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (665 SE), kutsutud keskkonnaminister Madis Kallas; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe muutmise ja pikendamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja Anti Poolamets, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ja Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk;

maaelukomisjoni videoistungilkalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaliidu, Eesti Kalurite Liidu, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ning rannakalurite esindajad;

majanduskomisjonis – energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta eelmisel kalendriaastal, kutsutud riigi peaprokurör Andres Parmas; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (612 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad, välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE), kutsutud algataja EKRE fraktsiooni esindaja Jaak Valge ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis erimärgistatud diislikütuse kasutusala ajutisest laiendamisest, kutsutud ettevõtjate esindusorganisatsioonid (ruum L333);

riigikaitsekomisjonis – 29.-30. augustil Prahas toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest ja arengutest Eesti riigikaitse valdkonnas, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigikaitse jätkusuutlik rahastamine“ algatamine;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 15.15: Kaitseressursside Ameti tegevusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti peadirektori ülesannetes Anu Rannaveski. (Tallinn, Kaitseressursside Amet);

sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Advokatuuri, Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-22-6, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportist, kutsutud raporti koostanud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business Schooli ja Sisekaitseakadeemia töörühma teadurid ning Välisministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaalis).

Välislähetused

17.–20. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside