Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu:

    1. Valitsuse algatatud 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE). Tuleva aasta riigieelarve maht on 8,9 miljardit eurot, mis on 4,2 protsenti, ehk 358 miljonit eurot suurem kui 2015. aastaks riigieelarvega planeeriti. Eelarve on 0,6% struktuurses ülejäägis. Maksukoormus jääb järgmisel aastal ligikaudu käesoleva aasta tasemele ehk 33 protsendile. Tööjõumaksude mõju maksukoormusele kahaneb järgmisel aastal prognoositavalt 0,66 protsendi võrra SKP-st. Eelarve näeb ette tõsta õpetajate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate, politseinike ning teiste siseturvalisuse töötajate palgafondi 4 protsenti.
    2. Valitsuse algatatud töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE). Eelnõuga lükatakse töövõimetoetuse seaduse jõustumine poole aasta võrra edasi. Seaduse jõustumisajaks on praegu 2016. aasta 1. jaanuar. Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2016. aasta 1. juulil. Seaduse jõustumisaja edasilükkamise põhjuseks on asjaolu, et reformi rakendumiseks on vaja muuta vastuvõetud seadusi ning tagada lisaaeg tehtavate muudatuste realiseerimiseks (rakendusaktid, IT arendused).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE), kutsustud eelnõu algatajad, keskkonnaministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE);

kultuurikomisjonis – üldhariduse rahastamise mudelite arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis);

maaelukomisjonis – GM-kultuuride kasvatamine Eestis, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2015/412, millega anti liikmesriikidele võimalus piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Geenitehnoloogia teadlaste, Eesti Talupidajate Keskliidu ning Eestimaa Loodus Fondi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine KredEx-i juhtkonnaga; Arengufondi biometaani kasutuselevõtu uuringu tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE) ;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud välisminister Marina Kaljurand ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (86 OE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kaitseminister Hannes Hanso annab ülevaade NATO kaitseministrite kohtumisest (ruum L243);

riigikaitsekomisjonis kell 14.30: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala; Riigikaitse Investeeringute Keskus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalminister, sotsiaalministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja kohalike omavalitsuste, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu esindajad, istung on avalik (Komandandi maja);

väliskomisjonis kell 14.30: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) välisministeeriumi haldusala prioriteedid ja ülevaade 2015. aasta riigieelarve täitmisest; Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava aastateks 2016–2020; Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 26. oktoobri istungil kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

õiguskomisjonis – vahialuste põgenemisjuhtum Tallinna vanglas, kutsutud justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler Priit Kama;

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu liige Märt Sults annab Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle petitsiooni lasteaedade õpetajate palkade tõusu kohta.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğlu’ga.

Kell 19 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub XXXIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel osalejatega (Roosta, Läänemaa).

Välislähetused

16. – 21. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon (IPU) 133.istungjärgul Genfis, Šveitsis.

18. – 19. oktoober
Sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

18. – 20. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) energia- ja keskkonnakomitee kohtumisel Viinis, Austrias.

19. – 21. oktoober
Riigikogu liige Raivo Aeg osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Developing trends in combating corruption, money laundering and recovering criminal assets in Europe“ Prahas, Tšehhi Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside