Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (186 SE) muudetakse kohanimenõukogu ülesandeid kohanimevaidluste lahendamisel ja riikliku kohanimeregistri pidamisel.

Samuti keelatakse määrata pühendusnimeks Eesti Vabariigi loomise, põhiseadusliku korra püsimise või Eesti iseseisvuse taastamise vastu tegutsenud isiku nimi. Vastuolu korral peab kohanimemääraja kohanime muutma.

Eelnõu kohaselt ei lahenda kohanimenõukogu enam kohtueelseid kohanime määramise või kasutamise üle tekkinud vaidlusi. Vaiete lahendamine jääb muudatuste tulemusena haldusmenetluse seaduse mõttes kohasele tasandile – otsuse teinud kohaliku omavalitsuse üksusele. Kohanimenõukogu jääb üksust nõustama ning vajadusel annab nimevaidluses omapoolse kaalutletud seisukoha. Selliselt on nimevaidluse protsess lühem ja efektiivsem ning toimub õigel alusel ja õigel tasandil.

Eelnõu sätestab senisest selgemalt kohanime staatuse, et välistada juhtumid, kus nime kaudu soovitakse nimeobjektile anda õiguslik staatus ehk muuta nimeobjekti õiguste ja kohustuste režiimi.

Muudatused tehakse ka kohanimenõukogu moodustamise korras. Kohanimenõukogu põhimääruse kehtestab edaspidi riigihalduse minister ja seaduse tasandil ei määrata enam kohanimenõukogu liikmete arvu, praegu võib koosseisus olla 11-15 liiget.

Eelnõuga antakse riikliku kohanimeregistri pidamine Rahandusministeeriumilt Maa-ametile, kes on kehtiva seaduse kohaselt registri volitatud töötleja. Registri volitatud töötleja ülesanded antakse eelnõu järgi täitmiseks Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusele. Sellest tulenevalt kehtestab ka registri põhimääruse edaspidi keskkonnaminister.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel, kutsutud Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoda esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Talust taldrikule strateegia: õiglane, tervislik ja keskkonnasõbralik toidusüsteem“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), 2021. aasta eelarve tutvustus majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE);

rahanduskomisjonis – kell 13: kohtumine Eesti Panga esindajatega, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis“ eelnõu (237 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); KredExi meetmete rakendamisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja KredExi esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistungil – Kaitseväe osalusega välismissioonide piirkonnas toimuvast (Kaitseväe peastaap);

sotsiaalkomisjonis – puude määramise rakenduspraktikast ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaldamisest alaealistele, kutsutud Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Lastevanemate Liidu esindaja;

õiguskomisjonis – kell 14: Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Paul Varul

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Aserbaidžaani suursaadiku Murad Najafbayli ja Aserbaidžaani diasporaa esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside