Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorra järgi on täiskogus üks seaduseelnõu kolmandal lugemisel ning esimesel lugemisel kolm eelnõu ja viis otsuse eelnõu.

  1. Kolmandal lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE), mis tunnistab alates 1. juulist 2015 kehtetuks seni kehtinud täiskasvanute koolituse seadus, sest sellest kuupäevast jõustub uus täiskasvanute koolituse seadus.
  2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE). Eelnõu eesmärk on korraldada ümber Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi vastutusvaldkonnad, et tagada valdkondade terviklikum juhtimine, selgem vastutuse jaotus ning aidata kaasa dubleerimise vähendamisele ja tihedama koostöö edendamisele valitsusasutuste vahel.
  3. Esimesel lugemisel on Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE). Eelnõu näeb ette vabastada erisoodustusmaksust tööandja tehtud kulutused töötaja või teenistuja spordiga tegelemisele kuni 500 euro ulatuses kalendriaasta kohta.
  4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE). Selle alusel ühineb Eesti Vabariik Euroopa Kosmoseagentuuri (European Space Agency, ESA) asutamise konventsiooniga.
  5. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud eelnõu Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE). Eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Helir-Valdor Seeder, delegatsiooni juhi asetäitjaks Aadu Must ja liikmeteks Krista Aru, Monika Haukanõmm, Olga Ivanova, Viktoria Ladõnskaja, Toomas Kivimägi, Aivar Kokk, Mihhail Korb, Valeri Korb, Heljo Pikhof ja Rainer Vakra.
  6. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE). Eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Hannes Hanso ja liikmeteks Eerik-Niiles Kross ning Mailis Reps. Asendusliikmed on Raivo Aeg, Mart Helme ja Andres Herkel.
  7. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE). Eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Mart Nutt ja liikmeteks Külliki Kübarsepp ning Mati Raidma. Asendusliikmed on Uno Kaskpeit, Jaanus Marrandi ja Toomas Vitsut.
  8. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE). Eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Ants Laaneots ja liikmeteks Marko Mihkelson ning Kadri Simson. Asendusliige on Marianne Mikko.
  9. Esimesel lugemisel on väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE). Eelnõu näeb ette nimetada delegatsiooni juhiks Imre Sooäär ja liikmeks Henn Põlluaas.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – töökorralduslikud küsimused;

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni avalik ühisistung: kollektiivne pöördumine karusloomakasvanduste keelustamise kohta Eestis, kutsutud põllumajandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, Eesti loomakaitse seltsi, Eesti karusloomakasvatajate aretusühingu, Eesti karusnahaliidu, Eesti karusnahatootjate liidu, karusloomakasvatajate ja Eestimaa loomakaitse liidu esindajad, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; maaelukomisjoni kirja arutelu; Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu menetluslikud otsused; Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, energia- ja transpordiküsimuste planeerimine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.30: väljasõiduistung Riigikohtusse Tartus.

rahanduskomisjonis – kohtumine eelarvenõukogu esimehe Raul Eametsaga; ülevaade perioodi 2014-2020 struktuurivahendite olulisematest rahastamisprioriteetidest ja rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: avalik arvamus riigikaitsest, kutsutud kaitseministeeriumi ja Turu-uuringute AS-i esindajad; MTÜ Ida-Viru noorte akadeemia läbiviidava projekti „Sinu riigi kaitse“ tutvustamine, kutsutud projekti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti meremeeste sotsiaalsetest garantiidest ja Eesti merendussektori konkurentsivõime hetkeolukorrast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; pagulaskeskuse tegevusest, kutsutud AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa;

väliskomisjonis – kohtumine ettevõtlusministri Urve Palo ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno Tombergiga; ülevaade Eesti ja Aserbaidžaani kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kohtumine Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktori Üllar Lannoga (Tervise 30).

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso, riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning Riigikogu liikmed Maris Lauri ja Andrei Novikov kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga (ruum L251).

Välislähetused

31. mai – 2. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Monika Haukanõmm, Juhan Parts, Rein Ratas ja Mihkel Raud osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside