Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu

Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta Riigikogu menetlusest tagasi Mootorsõidukimaksu eelnõu“ eelnõuga (374 OE) tehakse ettepanek loobuda automaksu kehtestamisest ja võtta mootorsõidukimaksu eelnõu Riigikogu menetlusest tagasi.

Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuga (378 SE) tehakse seadusesse tehnilise iseloomuga muudatusi. Näiteks tunnistatakse kehtetuks volitusnorm loomse toidu saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise korra osas, sest seda reguleerivad Euroopa Liidu määrused. Nähakse ette võimalus volitatud labori teenuse sisseostmiseks, kui labor asub teises Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriigis.

Lisaks täpsustakse toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemisega seotud loa taotlemist, mis Eestis puudutab ühte ettevõtet. Euroopa Liidus on võimalik toitu ioniseeriva kiirgusega töödelda väga piiratud ulatuses. Töödeldakse ainult kuivatatud aromaatseid maitsetaimi ja vürtse ning taimse päritoluga maitseaineid, et vähendada patogeensete mikroorganismide arvu ja pikendada toote kõlblikkusaega.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kutsutud Eesti Planeerijate Ühingu, Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja (ruum L332);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid“ eelnõu (365 OE), kutsutud Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keeleameti ning Riigikantselei esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus“ eelnõu (285 OE);

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – kaks minutit pärast komisjoni korralist istungit: Riigikogu otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ algatamisest;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Loom ei ole asi! Tema koht ei ole poeletil“, kutsutud Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku eksperdid;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE); väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE); rakendusuuringute programm, kutsutud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse esindajad;

põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Ukraina sõja ajal Eestist lähtuva Venemaaga seotud äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (371 OE), kutsutud esitaja esindaja;

rahanduskomisjonis – mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Kaitseressursside Ameti ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (töövõimetuse ennetamine) (377 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

õiguskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta (COM(2023) 755), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamise kohta (COM(2023) 754), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine majanduskomisjonile: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

2.–5. aprill
Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik ja komisjoni liige Aivar Sõerd osalevad Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) parlamentaarse võrgustiku aastakohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside