Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsler Ülle Madise ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest.

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE) muudatustega nähakse ette peatada ingliskeelestumise Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides. Esimesel astmel õppijate puhul jääb võõrkeelte osakaal samaks, teisel ja kolmandal õppeastmel tuleb aga võõrkeeles õppijate osakaalu järk-järgult vähendada. Eelnõus on selleks seatud erinevad üleminekuajad. Eelnõuga soovitakse parandada vähemalt osaliselt õppekvaliteeti ning ülikoolide lõpetanute vastavust Eesti tööturu nõudmistele. Eelnõu muudatused ei takista välismaa tippõppejõudude kasutamist Eesti ülikoolides, kuna keeleseaduse kohaselt loetakse haridus omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60 protsenti õppetööst toimub eesti keeles.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (16 SE). Eelnõu järgi pikendataks õppelaenu tagasimaksmise tähtaega neljale või viiele aastale, tõstetaks õppelaenu mahtu 10 miinimumpalgani ühes õppeaastas, sätestataks, et õppelaenu saavad ainult Eesti ja Eestis õppivate teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud, diferentseeritaks õppelaenu tagatised, nii, et Eestis õppivate Eesti kodanike puhul poleks käendust ega tagatist vaja. Samuti sätestaks eelnõu seaduseks saades, et riik kustutaks õppelaenust pool, kui laenusaaja loodud perekonnas on üks alaealine laps, ning kogu õppelaenu, kui laenusaaja loodud perekonnas on vähemalt kaks alaealist last.

Riigikogu liikmete Rene Koka ja Siim Pohlaku algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (32 SE) soovitakse muuta käibemaksuseaduse 1. augustil 2022 jõustunud redaktsiooni, mille tulemusena väheneks üldine käibemaksu määr.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele analüüsida täiendavalt põlevkivi väärindamise ja kasutamise võimalusi“ eelnõu (50 OE), kutsutud eelnõu algataja ning Kliimaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis kohtumine Eesti Muuseumide Liiduga (Eesti Vabaõhumuuseum), kutsutud Eesti Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas ning Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Tanel Veeremaa;

majanduskomisjonis – erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutu: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja; Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu lähteseisukohtadest ja mõjude hindamise programmist, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 8: Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (262 OE), kutsutud esitaja esindaja ja peaminister Kaja Kallas;

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE) esimese lugemise ettevalmistamine, kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist leevendada Eesti kodakondsuse saamise tingimusi“ eelnõu (42 OE), kutsutud esitaja esindaja; Vahur Kollomi algatatud kollektiivse pöördumise „Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega“ arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis maksundusega seotud 49 eelnõu (54 SE, 80 SE, 84 SE, 111 SE, 119 SE, 123 SE, 126 SE, 129 SE, 170 SE, 185 SE, 202 SE, 237 SE, 255 SE, 38 OE, 44 OE, 59 OE, 62 OE, 66 OE, 135 OE, 73 SE, 83 SE, 117 SE, 120 SE, 152 SE, 179 SE, 186 SE, 219 SE, 71 SE, 75 SE, 82 SE, 88 SE, 110 SE, 112 SE, 116 SE, 127 SE, 130 SE, 133 SE, 150 SE, 151 SE, 155 SE, 181 SE, 194 SE, 199 SE, 253 SE)

riigikaitsekomisjonis – kaitsekoostööst Soomega ja Eduskunta kaitsekomisjoni visiidist Eestisse, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemise Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (176 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja meetmed üksi elavate pensionäride toetamise suurendamiseks“ eelnõu (143 OE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb töölõunal õiguskantsleri Ülle Madisega.

Välislähetused

14.–19. septembrini
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Hispaania parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni sekretariaadiga ning osaleb Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste kohtumisel Madridis Hispaanias.

17.–19. septembrini
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Hanah Lahe osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

18.–21. septembrini
Väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni liige Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee ning poliitikakomitee ühisvisiidil Helsingisse ja Hämeenlinna Soome.

19.-20. septembril
Riigikogu liige Mart Maastik osaleb Euroopa põllumeeste partei EPP Grupi riikide parlamentide liikmete põllumajanduse kohtumisel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside