Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära“ eelnõuga (277 OE) tehakse valitsusele ettepanek alandada vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimite käibemaksumäära viiele protsendile nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

Isamaa fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks“ eelnõuga (373 OE) tehakse ettepanek töötada hiljemalt 1. maiks välja õigusaktid, mis tagaks koalitsioonilepingus kokku lepitud õpetajate palga jõudmine 120 protsendini Eesti keskmisest palgast ning kehtestada alates 2025. aastast õpetajatele neljaastmeline karjäärimudel, mis on seotud nii töötasu tõusu kui ka koormusarvestuse ja lisatööülesannetega.

Keskkonnakomisjoni algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (393 SE) sätestatakse seaduses keskkonnamüra sihtväärtuse osas õigusselgus ja kõrvaldatakse probleemid selle praktikas rakendamisel. Muudatus aitab eelkõige kaasa uute ehitiste kavandamisele tiheasustusaladel. Seaduse täpsustamise eesmärk on vähendada valglinnastumisega kaasnevat keskkonnamõju ja võimaldada linnaelanikele tervislik elukeskkond. Ühtlasi on õiguskantsler on juhtinud tähelepanu, et atmosfääriõhu kaitse seadusest ei selgu üheselt, millisel juhul tuleb rakendada müra sihtväärtust. Sellest aga võib sõltuda, kas mõnda kohta saab planeerida näiteks elamuid või hooneid, milles on nii äri- kui eluruume.

Euroopa Keskkonnaameti andmetel  on Eestis kõrgetest keskkonnamüra tasemetest mõjutatud üle 300 000 inimese, mis tähendab, et iga viies Eesti elanik on täna negatiivselt mürast mõjutatud. Seletuskirjas märgitakse, et hinnanguliselt on 196 400 inimest Eestis mõjutatud pikaajalisest kõrgest öisest autoliikluse mürast. Müra sihtväärtustest lähtumine alade planeerimisel aitab tagada seda, et Eesti elanike mürast tingitud terviseriskid on ruumilisel planeerimisel minimeeritud.

Terviseminister Riina Sikkut esineb 2024. aasta ettekandega riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistungil – keskkonna mõjust tervisele, kutsutud TalTechi, Tartu Ülikooli, Sotsiaalministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumajandustoetustest, kutsutud Tang OÜ juhatuse liige Tanel Tang, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad; Kavandatava mootorsõidukimaksu mõjust põllumajandustootjatele, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kollektiivse pöördumisest „Ilutulestiku laskmine ainult aastavahetusel!“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad, Eesti Pürotehnikute Liidu juhatuse liikmed Eduard Tani ja Hannes Närep, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE);

riigikaitsekomisjonis – Balti kaitsevööndist; kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse tegevusest ja Ukraina toetamisest, kutsutud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse juht Klen Jäärats (Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuses Tallinnas);

õiguskomisjonis politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), kutsutud Riigikogu liige Kalle Grünthal ja Siseministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 17.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rootsi saatkonna vastuvõtul.

Välislähetused

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

17.–19. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

19.–22. märts
Riigikogu liige Maris Lauri osaleb kogunemisel Women Political Leaders Summit 2024 Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

 

Tagasiside