Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: 

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (188 OE) näeb ette nimetada Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse Eesti esindajaks 2020. aasta 1. juunist kuni 2022. aasta 31. maini Aivar Kokk, kes on ka käesoleval ajal kontrollkomitee liige.

Kontrollkomitee moodustatakse eesmärgiga tagada panga tegevuse vastavus põhikirjale. Kontrollkomitee vastutab panga raamatupidamisdokumentide auditeerimise eest ning esitab panga nõukogule iga-aastase audiitori järeldusotsuse. Komitee kümme liiget nimetatakse ametisse kuni kaheks aastaks. Põhjamaade Nõukogu ning Eesti, Läti ja Leedu parlamendid nimetavad igast riigist ühe liikme. Panga Juhatajate Nõukogu nimetab ametisse kaks liiget, kes täidavad komitee juhatuse esimehe ja aseesimehe ülesandeid. Komitee esimehe ja aseesimehe asetäitja kohta täidavad rotatsiooni korras kordamööda erinevate liikmesriikide esindajad.

Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (189 OE).

Seoses Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete Agu UudelepaPaavo Nõgeneni ja Pille Pruulmann-Vengerfeldti volituste lõppemisega ja lähtudes Eesti Rahvusringhäälingu seadusest näeb eelnõu ette nimetada nõukogu liikmeteks järgmised Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjad: Peeter Espak, Priit Hõbemägi ja Viktor Trasberg.

Rahvusringhäälingu nõukogusse kuulub üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat. Riigikogu liikmetest kuuluvad Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse Viktoria Ladõnskaja-Kubits (I), Marika Tuus-Laul (K), Jevgeni Ossinovski (SDE), Valdo Randpere (RE) ja Urmas Reitelmann (EKRE).

Vabariigi Valitsuse esitatud „Välispoliitika arengukava 2030“ arutelu, ettekandjad välisminister Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Anname koolikogukonnale suuremad õigused“, kutsutud pöördumise algatajate, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega seonduvalt Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; taimekaitseseaduse, mahepõllumajanduse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti ja MTÜ Eesti Seemneliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – reisilaevanduse olukorrast, seoses laevade Eesti lipu alla toomisega tehtud ettevalmistustest ja viimastest arengutest merenduses, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) (145 SE), kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kutsutud algataja esindaja Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2019. aasta tegevusest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta;

rahanduskomisjoni videoistungil – Finantsinspektsiooni 2019. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler; kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Valdur Laidiga;

riigikaitsekomisjonis – Eesti julgeolekupoliitika aluste (2017) rakendamisest riigikaitses, kutsutud peaminister Jüri Ratas (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu rahastuse abil tervisekeskuste loomise olukorrast, kutsutud Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Terviseameti esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post [email protected] 
päringud [email protected]

Tagasiside